ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 137 หน้า จำนวน 1,361 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
31พนักงานเสิร์ฟ สาขา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณ
ดูแลเสิร์ฟอาหารให้ตามห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาล รักษามาตรฐานการให้บริการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
34พนักงานครัว ประจำโรงพยาบาลแถวดอนเมือง-สายไหม
- จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ และความพร้อมสำหรับเปิด-ปิดร้าน - รับผิดชอบการทำอาหาร จัดเตรียมเครื่องปรุง ตามที่กำหนด - ประกอบอาหารให้มีรสชาติถูกต้องตามมาตรฐาน - บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคู่มือที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
36ผู้ช่วยครัว (ยุโรป) สาขา ไอคอน สยาม
1.จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อเตรียมประกอบอาหาร ตามที่หัวหน้าสั่ง 2.จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.จัดเก็บวัตถุดิบ ทำความสะอาด ที่รับมาให้เรียบร้อย 4.เป็นผู้ช่วยประกอบต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
38ฝ่ายผลิต farmfactory ประจำ ครัวกลาง (ตรอกจันทร์)
-ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามกำหนด -ผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนผลิตในแต่ละวัน -เช็ควัตถุดิบเพื่อทำส่งและเบิกสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
39ผู้ช่วยผู้จัดการ ดัคกาลบี้
- บริหารจัดการงานบริการภายในร้านอาหาร - ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงาน - ควบคุม และดูแลจัดสถานที่ภายในร้านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า - บริหารต้นทุนและควบคุมคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด