ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 137 หน้า จำนวน 1,361 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์
31Cook (หลายอัตรา)
ทำหน้าที่ดูแลประกอบอาหารไทย จีน หรือยุโรป ได้ตามสูตรของสมาคมฯ สามารถทำสต็อคคงเหลือของวัตถุดิบได้ ดูแลความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน Food Safety ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
32Bar Back
ทำหน้าที่ให้บริการด้านเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่มทั้งมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์, จัดเตรียมบาร์หรือสำรวจความพร้อมสำหรับการขาย, บริหารสต็อควัตถุดิบ และสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
33พนักงานเสิร์ฟ (หลายอัตรา)
ทำหน้าที่ต้อนรับดูแลให้บริการสมาชิกด้านอาหารและเครื่องดื่ม ดูแลให้คำแนะนำ Bus Boy/ Bus Girl ในการให้บริการลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
34Bartender
ทำหน้าที่ให้บริการด้านเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่มทั้งมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์, บริหารควบคุมสต็อควัตถุดิบ และพัฒนาความสามารถของพนักงานด้านเครื่องดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
35Bar Boy / Bar Girl
ทำหน้าที่ให้บริการด้านเครื่องดื่ม ผสมเครื่องดื่ม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
36Service Captain
ทำหน้าที่ต้อนรับ ดูแลให้บริการสมาชิกด้านอาหารและเครื่องดื่ม ดูแลการทำงานของพนักงานเสิร์ฟพร้อมทั้งพัฒนาความสามารถของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
37ผู้ช่วยกุ๊ก
ทำหน้าที่จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหาร เพื่อให้พร้อมสำหรับบริการในแต่ละวัน ประกอบอาหารประเภทต้ม ผัด แกง ทอด นึ้งหรือตุ๋น ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
38Executive Chef
We are recruiting an Executive Chef who will look after and administer the entire culinary functions with multiple kitchen locations and 50+ staff. Duties will include creation of food items, menu pl...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
39กัปตัน
เป็นหัวหน้าพนักงานเสริฟ ช่วยผู้จัดการทำรายงานการขาย เช็คสต๊อค จัดตารางงาน ดูและลูกค้า โปรโมทสินค้า อาหาร เครื่องดื่มในร้านให้แก่ลูกค้าได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที 31 จำกัด / Tea Factory and More
40ครัวเย็น
รับผิดชอบอาหารประเภทสลัด appetizers น้ำสลัด ซอส ฯลฯ ตกแต่งจานก่อนออกเสริฟ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที 31 จำกัด / Tea Factory and More