ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 88 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
1เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์
-วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (กลุ่มสาระฉบับปรับปรุง 2560) -ตรวจกิจกรรม แบบฝึกหัด ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา -ตรวจบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือเรียน ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2ผู้ช่วยฝ่ายจดทะเบียน
1.ทำงานด้านเอกสาร 99% 2.พิมพ์งาน 3.ติดต่อ ประสานงาน กับ อย.และกรมปศุสัตว์ 4.มีความรู้ และเข้าใจ ภาษาอังกฤษ ด้านอ่าน paper วิจัย (10หน้าใช้เวลาเท่าไรอธิบายในการสมัครมาด้วย) 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
3เจ้าหน้าที่ควบคุมสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
1. ควบคุมสารเคมีและสิ่งแวดล้อม 2. ควบคุมการจัดวางสารเคมีอันตรายภายในโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย 3. ควบคุมและตรวจสอบสภาพแวดล้อมการจัดเก็บสารเคมีเพื่อลดความเสี่ยง 4. จัดทำเอกสารข้อมูลคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอล ชาร์โร เม็กซ์ไทย จำกัด
4วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.ปฏิบัติงานทดลอง R&D ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.สรุปและรายงานผลการทดลอง R&D เสนอให้ผู้บังคับบัญชาได้ 3.ตรวจสอบคุณภาพ Biodiesel & Glycerine ประจำ Weekly or Tank ก่อนจำหน่ายและออกเอกสาร C...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคน้ำมันพืช (2012)
5QC / R&D
1.ตรวจสอบงานรับเข้า Raw masterials ต่างๆ 2.ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต Biodiesel / Glycerin / Esterification / Cooling System 3.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4.ตรวจสอบคุณภาพระบบน้ำ Wast Wate...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชคน้ำมันพืช (2012)
6**ด่วน** RA Assistant Manager [ปสก 5 ปีขึ้นสาย Pharmacy] ทำงานสีลม รายได้ 70-80K
• Prepare registration dossier according to local Regulation and FDA requirement. • Manage Thai FDA comments along submission process and ensure that products will obtain registration approval as tim...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
7Gemologist
- วิเคราะห์วัตถุดิบต่างๆ - ตรวจสอบ พลอย เพชร และอัญมณีต่างๆ - ตรวจวิเคราะห์แยกเพชร พลอยแท้-เทียม - ตรวจวิเคราะห์เพชร-พลอยสังเคราะห์และสิ่งที่นำมาเลียนแบบพลอย - ประเมินคุณภาพเพชรและพลอย - จำแนกปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : NGG Group
8นักวิทยาศาสตร์เคมี
1.ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ ตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนด 2.ดูแลการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ GMP 3.เตรียมสารมาตรฐาน น้ำยาสำหรับวิเคราะห์ทด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
9R&D cosmetic
พัฒนาสูตรสินค้าเครื่องสำอาง สกินแคร์ แฮร์แคร์ สปา สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ประจำอยู่ที่ออฟฟิศ แยกสุทธิสาร ถนนวิภาวดี ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 หยุดเสาร์อาทิตย์ มีสวัสดิการเบิกสินค้า ประกันสังคม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่ QC
ทำหน้าที่ ดูแล พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง ลดปัญหางาน NG ที่เกิดขึ้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด