ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 134 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
2R&D
งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจแอนด์เค อินเตอร์เนเชอรัล จำกัด
4QA : Quality Assurance (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ)
- ตรวจสอบตัวอย่างงาน ควบคุมงานให้ได้ตามมารตรฐานที่ลูกค้ากำหนด - ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
6พนักงานโหลดสารเคมี ปฏิบัติงาน บ.ศักดิ์ไชยสิทธิ นิคมมาบตาพุด ระยอง (เยื้อง ๆ บ.วินิไทย)
ความสามารถหลัก - มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย - มีความรักและเอาใจใส่ในงานบริการ - มีทักษะการทำงานเป็นทีม หน้าที่รับผิดชอบ - ให้บริการเติมผลิตภัณฑ์ ลงถัง 200 ลิตร / รถ Bulk - ดูแลหัวจ่ายผลิตภัณ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
7พนักงานล้างหลอดทดลอง ปฏิบัติงาน GC Refinery นิคมมาบตาพุด ระยอง
ล้างหลอดทดลอง วันละ 335 บาท ต่อวัน ค่าเดินทาง 20 บาท ต่อวัน ค่าล้างหลอด 35 บาท ต่อวัน เบี้ยขยัน 500 บาท ต่อเดือน โอที 94 บาท/วัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
9พนักงานล้างหลอดทดลอง ปฏิบัติงาน GC Refinery นิคมมาบตาพุด ระยอง
ล้างหลอดทดลอง วันละ 335 บาท ต่อวัน ค่าเดินทาง 20 บาท ต่อวัน ค่าล้างหลอด 35 บาท ต่อวัน เบี้ยขยัน 500 บาท ต่อเดือน โอที 94 บาท/วัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
10พนักงานล้างหลอดทดลอง ปฏิบัติงาน GC Refinery นิคมมาบตาพุด ระยอง
ล้างหลอดทดลอง วันละ 335 บาท ต่อวัน ค่าเดินทาง 20 บาท ต่อวัน ค่าล้างหลอด 35 บาท ต่อวัน เบี้ยขยัน 500 บาท ต่อเดือน โอที 94 บาท/วัน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด