ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า จำนวน 151 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อม/ภูมิศาสตร์
1วิศวกรสำนักงาน (APPLICATION ENGINEER)
1. รับผิดชอบงานเอกสารใบกำกับการทำงานและเอกสารเบิกผู้รับเหมา 2. สรุปเปรียบเทียบผลงานกับค่าแรงและวัสดุ 3. จัดทำเอกสารเบิกผลงานโครงการและรายงานประกอบเอกสารเบิกประจำเดือน 4. ประสานงานขออนุมัติวัสดุกับส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวสท์คอน จำกัด
2**ด่วน** RA Assistant Manager [ปสก 5 ปีขึ้นสาย Pharmacy] ทำงานสีลม รายได้ 70-80K
• Prepare registration dossier according to local Regulation and FDA requirement. • Manage Thai FDA comments along submission process and ensure that products will obtain registration approval as tim...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3พนักงานขายเคมีบำบัดน้ำ ประจำโซนภาคใต้
- นำเสนอสินค้าประเภทสารเคมีบำบัดน้ำ ให้กับลูกค้าในกลุ่ม อุตสาหกรรมที่มีการใช้ระบบไอน้ำเเละระบบหล่อเย็น - ดูแลฐานลูกค้าเก่าและค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไชน่า โรด ไมโครฟลอค จำกัด
4เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ
1. ติดต่อประสานงาน และจัดทำเอกสารด้านการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร และติดตามผล สถานะของสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่างประเทศ ทั้งทางอีเมล และโทรศัพท์ 4. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
5ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(ด่วน)
1. ตรวจสอบเอกสารงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 2. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อย., กรมปศุสัตว์ และกรมประมง 3. จัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นจดแจ้ง-แก้ไขทะเบียนผลิตภัณฑ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
6วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ทำรายการคำนวณและออกแบบรายละเอียดงานระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - ระบบบำบัดน้ำเสีย - ประสานงานกับทีมงานและลูกค้า - งานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
7พนักงานขายวิทยาศาสตร์ ( รับสมัครด่วน )
ติดต่อลูกค้าเข้าจำหน่ายเครื่อง Water activity meter,Autosampler vial,Laboratory filter,Sorbent tube,Sampling bag,odor bag สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รองรับการเติบโตของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาเทอร์โน่ จำกัด
8นักเทคนิคการแพทย์-MT (ประจำสาขาพหลโยธิน 48)
1. ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของสิ่งส่งตรวจและใบสั่งตรวจตามมาตรฐาน และ บันทึกข้อมูลสิ่งส่งตรวจที่ไม่เหมาะสมตามวิธีปฏิบัติงานที่กำหนด 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ 3. ปั่นตกตะกอนเล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด
9Sales Representative ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- นำเสนอสินค้า, สาธิตสินค้า, จัดทำข้อมูลสำหรับทำใบเสนอราคา, จัดทำรายละเอียดสินค้าภาษาไทย, จัดทำคู่มือการใช้งาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย - รับผิดชอบงานขาย, ทำยอดขายให้ได้ตรงตามเป้าของบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เพลย์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
10วิศวกรจราจร
ประเมินผลกระทบด้านจราจรในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA,IEE)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด