ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 91 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
1เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป (แผนไทย)
เภสัชกรผลิตยาสมุนไพรแปรรูป (แผนไทย): มีหน้าที่ควบคุมและดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสมุนไพรไทย เช่น สบู่ แชมพู ยาบด ชุดยาหม้อ ลูกประคบ ยาดม ยาหม่อง พิมเสน ชาสมุนไพร ยาบรรจุแคปซูล สมุนไพรผง น้ำมั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
2นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา/เคมี)
ปฎิบัติงานโดยดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า วัตถุดิบ และตัวอย่างจากกระบวนการผลิต รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพต่าง ๆ - วางแผนงานการตรวจคุณภาพ - ตรวจสอบด้านกายภาพ เคมี และจุลชีวิวทยา - บั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
3เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ (จุลชีววิทยา)
- รับและเตรียมตัวอย่างที่หมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ - สกัดตัวอย่างโดยใช้ชุดทดสอบ - ทำ Real time PCR - สรุปและรายงานผลการตรวจสอบ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
4Product Specialist
(Micro innovate) ตรวจสอบงานวิจัยตามความต้องการของลูกค้า จัดทำรายงานวิจัยและพัฒนาจุดขายของลูกค้า ตอบคำถามและให้ข้อมูลสินค้าร่วมกับทีมขาย จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอสินค้า จัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
5เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
1. สุ่มเก็บและตรวจสอบตัวอย่างวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์รับเข้า 2. ทวนสอบสภาพการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 3. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น สี กลิ่น ฯลฯ 4. ตรวจสอบตัวอย่างผิดปกติในกระบวนการ 5...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
6นักวิจัยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูป
มีความรู้เกี่ยวกับอาหารสำเร็จรูป เช่น ซอส , เครื่องปรุงรส, หรือ จำพวกน้ำพริก...ดูรายละเอียด
องค์กร : NATURAL FOOD INTERTRADE CO.,LTD.
7เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบ อย.,GMP(GHP)/HACCP ( รับสมัครด่วน ) มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด่วน!!!!
- ควบคุมและดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการเอกสารในระบบคุณภาพต่างๆ เช่น อย.,GMP(GHP)/HACCP ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : NATURAL FOOD INTERTRADE CO.,LTD.
8นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำ/ ติดตาม และประเมินผลการวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 3.ร่วมทำงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายการผลิตในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุหีบห่อที่มีอยู่เดิม 4.จัดทำและต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อัลฟ่า เทค ซายน์ (ประเทศไทย) จำกัด
9พนักงานสอนทำอาหาร (Pastry Instructor)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอคอร์สเรียน และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า - ดำเนินการเรียนการสอนตามประเภทคอร์สที่กำหนดให้แก่ลูกค้า - ให้คำปรึกษาในการทำขนมและการใช้อุปกรณ์คร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทเอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด
10Food & Beverage Supervisor (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิล์ด)
Responsibilities -Control kitchen operations in cooking and preparing food and beverage for restaurants and banquets under responsibility to meet customers’ needs and satisfaction in terms of ingredi...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)