ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 89 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
11Assistant Editor
• Writing articles, editorials and reviews with scientific-based style and format rules • Translate the original articles from English to Thai / Thai to English • Communication and coordination wi...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด
13นักวิทยาศาตร์การอาหาร (รับด่วนหลายอัตรา)
1.วิจัยพัฒนาค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิต 2.จัดเตรียมวัตถุดิบ ตรวจบันทึกและจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอกัยความต้องการให้คำแนะนำดูแลควบคุมบุคคลากรในสายงาน 3.ควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ 4....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14Sous Chef / Kitchen Head
1. ควบคุมและดูแลการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัท ทั้ง คุณภาพ รสชาติ หน้าตา 2. ประสานงานกับ Executive Chef ในเรื่องการผลิตอาหารในครัว 3.สามารถทำ Prep Table ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด
15Chef De Partie
1. ประกอบอาหารได้ถูกต้องตามมาตรฐานบริษัท ทั้งรสชาติ คุณภาพ หน้าตา 2. ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบได้ตามเป้าหมายของบริษัท 3. ควบคุมดูแลการทำอาหารของทีม ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. รับผิดชอบ ดูแลการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบเกอรี่ เทรเชอรี่ จำกัด
16หัวหน้าส่วนผลิต
1) วางแผนการผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น 1.1 วางแผนการผลิตทั้งกำลังคน และ วัตถุดิบให้เป็นไปตามคำสั่งการผลิต 1.2 ติอต่อดูแลซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ภายในไลน์ผลิต 1.3 คำนวณวัตถุดิบ เพื่อทำแผนเรียกเข้าให้เพีย...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
17เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมตรวจสอบเอกสารระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ และ วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพในองค์กร 2. กำหนดทบทวน Spec. ของสินค้า และ วัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ 3. ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
19คนปรุงอาหาร ,แม่ครัว, แม่บ้าน (ไอดีไลน์ saunpar)
ปรุงอาหารวันละ 2 มื้อ คือมื้อเช้ากับมื้อเย็น มื้อละ 3-4 เมนู เพื่อเลี้ยงคนประมาณ 10-12 คนต่อมื้อ ... เมนูผู้สูงอายุและเด็ก..(เมนูต่อวันในหนึ่งสัปดาห์ไม่ซ้ำกัน)....ทำงานความสะอาดห้องครัว ,ล้างถ้วยจาน ,...ดูรายละเอียด
องค์กร : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ดีดีทีวี,วิทยุคลื่นวัฒนธรรม