ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 89 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานวิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ
32นักวิจัยบะหมี่(โรงงานศรีราชา/ระยอง)
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบะหมี่ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพบะหมี่ เพื่อให้สินค้ามีอายุการจัดเก็บยาวนานตามข้อกำหนดของลูกค้า พัฒนาและตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
33นักโภชนาการ ประจำสาขาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (แถวหลักสี่)
- รับคำสั่งเบิกอาหารคนไข้จากพยาบาลบนวอร์ด ตรวจประวัติผู้ป่วยและออกใบสั่งอาหาร - เตรียมและผลิตอาหารตามสูตรและมาตรฐานที่หัวหน้าโภชนาการกำหนด - จัดเตรียมถาดอาหารและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
34พนักงานครัว ประจำโรงพยาบาลแถวดอนเมือง-สายไหม
- จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ และความพร้อมสำหรับเปิด-ปิดร้าน - รับผิดชอบการทำอาหาร จัดเตรียมเครื่องปรุง ตามที่กำหนด - ประกอบอาหารให้มีรสชาติถูกต้องตามมาตรฐาน - บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคู่มือที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
35นักโภชนาการ ประจำสาขา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
- รับคำสั่งเบิกอาหารคนไข้จากพยาบาลบนวอร์ด ตรวจประวัติผู้ป่วยและออกใบสั่งอาหาร - เตรียมและผลิตอาหารตามสูตรและมาตรฐานที่หัวหน้าโภชนาการกำหนด - จัดเตรียมถาดอาหารและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งอาหาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด
38เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร)
- ควบคุมดูแล และ ทำการตรวจสอบคุณภาพในส่วนของงาน QC ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดตามปัญหาในไลน์ผลิต และ ตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพงาน - รวบรวมผลการตรวจสอบประจำวัน รวมทั้งปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นในแต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
39เจ้าหน้าที่คุณภาพ QA/QC (โรงงานศรีราชา/ระยอง)
1.ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ตรวจสอบวัตถุดิบ-วัสดุ, กระบวนการผลิตเครื่องปรุง-บะหมี่ และผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.เฝ้าระวังเหตุการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
40เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ QS/QM (โรงงานศรีราชา ชลบุรึ)
1. จัดทำแผนงานระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหารประจำปี 2. จัดทำเอกสารและข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆ และนโยบายขององค์กร รวมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารและวิธีการปฏิบัติงานให้มีความเป็นปัจจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)