ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 96 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1หัวหน้าขึ้นลงสินค้า
หัวหน้างานขึ้นลงสินค้า (มี ใบ จ.ป วิชาชีพ ด้วย)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด
2จ.ป วิชาชีพ
เป็นเจ้าหน้าที่ จ.ป และ เป็น หัวหน้างานขึ้นลงสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด
3เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป.วิชาชีพ
-อบรมความปลอดภัยในการทำงาน -จัดให้มีกิจกรรม safety talk, safety patrol, 5ส, Big cleaning -จัดการประชุมด้านความปลอดภัยเดือนละ 1 ครั้ง -ตรวจสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน -ตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ -...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านความปลอดภัย วิเคราะห์เพื่อหาข้อบ่งชี้อันตรายและเสนอแนะให้บุคคากรปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยให้เหมาะามกับการทำงานและสถานปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
5เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย)
- เลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) งานด้านความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ เหตุผิดปกติ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การซ้อมอพยพหนีไฟ การดับเพลิงขั้นต้น - ดูแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
6จป.วิชาชีพ
1. รับผิดชอบฃงานด้านความปลอดภัย กิจกรรมต่างๆ 2. อบรมพนักงานใหม่ และ พนักงานประจำเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความปลอดภัย 4. ตรวจเช็คความปลอดภัย 5. ดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม 6. นำส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
7Assistant Safety Manager
• ตรวจสอบ และเสนอแนะให้สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ • วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย ประเมินความเสี่ยงด้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
10จป.เทคนิค
กำกับดูแลการทำงานให้เกิดปลอดภัยสำหรับพนักงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ส.ไทยสร้างเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด