ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 82 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
3จ.ป วิชาชีพ
มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านความปลอดภัย ดูแลสุขภาพของพนักงานรวมถึงการบังคับใช้ และ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด
4เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย)
- เลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) งานด้านความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ เหตุผิดปกติ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน การซ้อมอพยพหนีไฟ การดับเพลิงขั้นต้น - ดูแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
5จป. วิชาชีพ
ดูแลงานความปลอดภัยในโรงงานผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และงานตอกเสาเข็มภาคสนาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส. จำกัด
6เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบ เสนอแนะ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
7เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมด้าน 5 ส. จัดทำรายงานส่งหน่วยราชการ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆด้านความปลอดภัย ดำเนินการวัดด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินคามกำหนด ดำเนินการตรวจสอบด้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์ จำกัด
10จป.วิชาชีพ ไซต์งานรัชดา
1.ตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร พื้นที่ทำงาน ที่ไซต์งานให้เป็นไปตามกฏระเบียบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหัวหน้างาน 2.แนะนำให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องที่ไซต์งานให้ปฏิบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามโปรเมค จำกัด