ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1,649 หน้า จำนวน 16,488 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1บริษัท พี.เอส. กรุ๊ป ฟิชชิ่งสปอร์ต จำกัด
- มีความเข้าใจในการทำการตลาด รวมไปถึงการยิงแอดโฆษณาบน Social media แต่ละ Platform - หาข้อมูล วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพื่อทำ Content ส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลคุณภาพของ Content ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.เอส กรุ๊ป ฟิชชิ่ง สปอร์ต จำกัด
2ธุรการทั่วไป
- ติดต่อประสานงานกับสาขา - จัดส่งงานคืนให้แต่ละสาขา - ลงบันทึกข้อมูลงานที่กลับจากขนส่ง - สรุปยอดรายรับ - รายจ่ายประจำวัน - งานต่อภาษี - โอนทะเบียน - งานวางบิล เช่น ค่าจดทะเบียน , ค่าแจ้งย้าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด
3Marketing Admin
- อัพเดตข้อมูลบริษัท ทุก Media Channel - ลง Content ต่างๆ ทุก Channel - ประสานงานกับทางสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำรายงานสรุป Performance แต่ละ Channel - งานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด
4Graphic Design (กราฟิก)
- ออกแบบตามโฆษณา - ออกแบบ Packing ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ออกแบบงาน ออกแบบกราฟฟิก ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับสินค้าและบริการ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด
5เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (บริหารกลยุทธ์)
- ทำรายงานสรุปข้อมูลยอดขาย และงบบริการ - ทำ Budget Forecast - ทำ Feasibility Analysis - Market Share - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด
6พนักงานธุรการขาย
- ประสานงานด้านเอกสาร - ประสานงานขายระหว่างสาขา - จัดทำใบเสนอราคา - QC สินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด
7พนักงานบัญชี
- งานบัญชีด้านจ่าย - บันทึกตั้งเจ้าหนี้ - จัดทำใบสำคัญจ่าย - สิ้นเดือนกระทบยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน - สิ้นเดือน ปิด ภาษี หัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด
8เจ้าหน้าที่ QC ( ประจำพัฒนาการ - นวมินทร์ )
- รับสินค้าเข้า stock - ตัดยอดงานเบิก-จ่ายสินค้า - ตรวจนับสินค้าใน stock ประจำวัน - ตรวจสอบ (QC)/แพ๊คสินค้าเตรียมจัดส่ง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด
9พนักงานขับรถส่งของ ( ประจำพัฒนาการ - นวมินทร์ )
- ขับรถส่งสินค้า ในกรุงเทพ - ขับรถส่งสินค้า ต่างจังหวัด (เดือนละ 2 ครั้ง) - QC สินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด
10เจ้าหน้าที่ Stock (ประจำพัฒนาการ - นวมินทร์)
- รับสินค้าเข้า stock - ตัดยอดงานเบิก-จ่ายสินค้า - ตรวจนับสินค้าใน stock ประจำวัน - ตรวจสอบ (QC)/แพ๊คสินค้าเตรียมจัดส่ง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ท็อปปิคเจม (ไทย) จำกัด