ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 642 หน้า จำนวน 6,418 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ช่างทำแบบทรายฟูราน
ผสมทรายฟูรานและทำแบบตามงานที่กำหนดเพื่อหล่องาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
2ฝ่ายผลิต Production
วางแผนการผลิต ดูแลควบคุมการผลิตให้เสร็จตามที่กำหนด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
3ช่างไสกาว
เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องจักร และสามารถทำงานตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
4Graphic Design
สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Photoshop ได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด
5กราฟฟิคดีไซน์ (Graphic Design)
ออกแบบงานพิมพ์ต่างๆได้ตามที่ลูกค้าต้องการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ จำกัด