ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 83 หน้า จำนวน 822 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1PC หน่วยแทน (Rotate) Krungsri First Choice ประจำจังหวัดปทุมธานี พื้นที่โซนธัญบุรี
บริษัทเปิดรับตำแหน่งงานนี้เป็นอัตราประจำ มีเงินได้ประจำ และค่า Commission สวัสดิการของบริษัท 1. ประกันสังคม 2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและค่าทำฟัน 3. ประกันชีวิตกลุ่ม 4. กองทุนสำรองเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2พนักงานขาย
แนะนำสินค้า ออกขายสินค้าตามพื้นที่ที่ได้มอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลตี้เกรน จำกัด
4ช่างทำยางรถยนต์ และรถบรรทุก
เปลี่ยนยางรถ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้ ตรวจสอบสภาพยางรถยนต์ รถบรรทุก ระบบงานเชื่อม ระบบเครื่องยนต์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
6เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
ควบคุม ตรวจสอบ ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านความปลอดภัย วิเคราะห์เพื่อหาข้อบ่งชี้อันตรายและเสนอแนะให้บุคคากรปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยให้เหมาะามกับการทำงานและสถานปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
7Project Manager
ควบคุมงานก่อสร้าง บริหารโครงการ วางแผนหน้างานให้สอดคล้องกับงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด และให้บรรบุเป้าหมายหลักเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
8ช่างก่อสร้าง
งานด้านก่อสร้าง สร้าง-ซ่อม งานปูน งานไม้ งานเหล็ก งานตกแต่งและงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
9วิศวกรประมาณราคา
ถอดแบบงานระบบเพื่อประมาณราคา ตรวจสอบราคาวัสดุ ติดต่อจัดซื้อ จัดจ้างและ sub-contractor จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอราคาตรวจสอบและแก้ไขราคาให้สอดคล้องกับหน้างาน และข้อกำหนดต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด
10ช่างประปา
พนักงานประจำ ทำงานเกี่ยวกับงานระบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มาตา จำกัด