ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 479 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101ด่วน!!รับสมัครพนักงานคุมระบบสายพานการโรงงานกระดาษทิชชู่ (ติดเสิรมสุข)ปทุมธานี ติดต่อ 0632079905 (ออม)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เคลียร์สินค้าที่ติดด้านบน ระบบสายพานระดับความสูง 5 – 10 เมตร (Sky Conveyor) - ตรวจสอบและควบคุมระบบสายพานให้เป็นไปตามปกติ - ปรับตั้งสายพาน ในกรณีสายหย่อนหรือตึงเกินไปและReset ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
102ด่วน!!รับสมัครพนักงานคุมระบบสายพานการโรงงานกระดาษทิชชู่ (ติดเสิรมสุข)ปทุมธานี ติดต่อ 0632079905 (ออม)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เคลียร์สินค้าที่ติดด้านบน ระบบสายพานระดับความสูง 5 – 10 เมตร (Sky Conveyor) - ตรวจสอบและควบคุมระบบสายพานให้เป็นไปตามปกติ - ปรับตั้งสายพาน ในกรณีสายหย่อนหรือตึงเกินไปและReset ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
103พนักงานทั่วไป (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
ดำเนินงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้า และในการทำงานมีทั้งในและนอกสถานที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
104เจ้าหน้าที่การตลาด
วางแผนพื้นที่การตลาด วิจัยข้อมูลด้านการตลาด จัดกิจกรรมทางการตลาดทั่วไป และสามารถให้ข้อมูลด้านการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการให้เข้าใจ อย่างถูกต้องและชัดเจน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
105เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด
ให้ข้อมูลเชิงการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ตามบริษัทตั้งไว้ ดูแล แนะนำให้คำปรึกษาและประสานงานกับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
106ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด
เรียนรู้ระบบงาน โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และช่วยจัดการงานภายในและภายนอกบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
107ผู้จัดการฝึกหัด
เรียนรู้ระบบงาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท และช่วยจัดการบริหารภายในบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
108พนักงานขาย (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
ดำเนินงานตามแผนที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานขาย เสนอขายให้กับลูกค้า และให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้า และออกพบปะลูกค้านอกสถานที่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเดียล แอดวานซ์ จำกัด
109ครูผู้ช่วย วิชาคณิตศาสตร์
ครูผู้ช่วยตรวจงานวิชาคณิตศาสตร์โดยมีเฉลยให้ งานเอกสารทั่วไป รับทั้ง Full time, Part time...ดูรายละเอียด
องค์กร : คุมอง ลำลูกกา บ้านฟ้าปิยรมย์