ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 479 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
111หัวหน้าจัดซื้อ
1. รับผิดชอบการวางแผน ดูแลกระบวนการ จัดซื้อ 2. สรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ 3. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขอซื้อ (PR), ใบสั่งซื้อ (PO), รายงานเปรียบเทียบร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
112ผู้ช่วยบัญชี-การเงิน
1.จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชีด้านลูกหนี้,เจ้าหนี้ ตามนโยบายชองบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 2.บันทึกบัญชีทั้งเอกสารด้านรับและด้านจ่ายของบริษัทฯ จัดทำรายงานข้อมูลด้านลูกหนี้,เจ้าหนี้,การ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
113แม่บ้าน
- ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศ ตามที่บริษัทกำหนด - ดูความระเบียบเรียบร้อยภายในออฟฟิศ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
114ธุรการเอกสาร อย.
1.ติดต่อประสานงานกับ อย. ตรวจสอบเอกสารกฎหมายทุกด้าน เช่น นำเข้า การผลิต (โดยมรที่ปรึกษาเป็นอย.) 2.ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3.กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด 4.ส่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
115ช่างเชื่อมสแตนเลส
ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โดยการเชื่อมอาร์กอน เช่น โครงเตียง รถเข็น ไกร์เตียง อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
117ช่างเชื่อมเหล็ก
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการเชื่อมเหล็กลวดเชื่อม Co2 เช่น เชื่อมโครงเตียง ไกร์เตียง เก้าอี้ขึ้นเตียง เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
118ผู้ช่วยพนักงานขับรถ
เป็นผู้ช่วยพนักงานขับรถ ช่วยยกของ วางบิล ประกอบสินค้าหน้างานบางรายการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
119หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- การสรรหาเเละคัดเลือกพนักงาน - การพัฒนาองค์กร เช่น การส่งพนักงานไปอบรม เป็นต้น - การบริหารงานบุคคล เช่น การเเจ้งเข้า-เเจ้งออกประกันสังคม การควบคุมกฏระเบียบ เเละสวัสดิการพนักงาน ยื่นประกันสังคม ยื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
120ช่างทำอะไหล่
1.อ่านใบสั่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถทำชิ้นงานได้ตามกำหนดของใบสั่งงาน 3.สามารถใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องเจาะ เครื่องเจียร เครื่องปั๊ม เป็นต้น ในการทำชิ้นงานต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด