ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 13 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 479 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
121วิศวกรควบคุมการผลิต
1.รับออเดอร์การสั่งซื้อจากฝ่ายขาย 2.วางแผนการผลิตและกำหนดการส่งมอบสินค้า 3.วิเคราะห์และพัฒนาการผลิตให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ 4.ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5.ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
122QC สินค้าและวัตถุดิบ
-ควบคุมดูแลคุณภาพชิ้นส่วนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่โรงงานดำหนด -แก้ไขปัญหาเมื่อชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด -วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขและพัฒนา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
124ผู้ช่วยซ่อมบำรุง
-รับผิดชอบงานดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ต่างๆ -รับผิดชอบงานปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไข สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ -ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
125ฝ่ายขาย (ออนไลน์)
- มีการเรียนรู้สินค้า เพื่อใช้อธิบายสินค้าของบริษัท - จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายได้ - ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า ต่างๆให้กับลูกค้าทางออนไลน์ และโทรศัพท์ - ตกลงราคากับลูกค้าเเละรับคำส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พิสิษฐ์การแพทย์ จำกัด
126ธุรการฝ่ายขาย
ธุรการฝ่ายขาย ลักษณะงาน ทำใบเสนอราคา ประสานงานด้านการขาย และงานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าของบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอแมค อินเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด
127ช่างซ่อมบำรุง
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภท เครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอแมค อินเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด
128รับสมัคร QC โรงงานกระดาษทิชชู่ รายได้12,000-14,000 ติดต่อ 0632079905 ออม
หน้าที่พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) @โรงงานกระดาษทิชชู่ (ติดเสิรมสุข) สะพานนวลฉวี -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มกระบวนการการผลิต -ทดสอบคุณภาพสินค้าหลังกระบวนการการผลิต -แก้ไขปัญหาหน้างานกรณี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
129รับสมัคร QC โรงงานกระดาษทิชชู่ รายได้12,000-14,000 ติดต่อ 0632079905 ออม
หน้าที่พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) @โรงงานกระดาษทิชชู่ (ติดเสิรมสุข) สะพานนวลฉวี -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มกระบวนการการผลิต -ทดสอบคุณภาพสินค้าหลังกระบวนการการผลิต -แก้ไขปัญหาหน้างานกรณี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
130รับสมัคร QC โรงงานกระดาษทิชชู่ รายได้12,000-14,000 ติดต่อ 0632079905 ออม
หน้าที่พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (QC) @โรงงานกระดาษทิชชู่ (ติดเสิรมสุข) สะพานนวลฉวี -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มกระบวนการการผลิต -ทดสอบคุณภาพสินค้าหลังกระบวนการการผลิต -แก้ไขปัญหาหน้างานกรณี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด