ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 479 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31พนักงานขาย / พนักงานขายออนไลน์
เพิ่มเป้ายอดขายของบริษัท ** รายละเอียดงานสอบถามเพิ่มเติม ณ วันที่สัมภาษณ์ ** มีประสบการณ์ขายและออกบู๊ท จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : BTR GROUP
32เจ้าหน้าที่การตลาด
จัดทำแผนการตลาดเพื่อขยายยอดขาย ประเมินและปรับแผนการตลาดให้เหมาะสมกับภาวะการตลาด แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : BTR GROUP
33*เปิดรับสมัคร นิติกรอสังหาริมทรัพย์*
ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและหน่วยงานราชการ ดูและในด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
34เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
ดูแลจัดทำเอกสารในส่วนของฝ่ายผลิต และประสานในส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
35เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานบัญชี และการเงิน เกี่ยวกับ บัญชีเจ้าหนี้ /ลูกหนี้ บัญชีต้นทุนโดยผ่านโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป รวมถึงการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษีต่างๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
36ช่างไฟฟ้า
งานไฟฟ้าโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง/อิเลคโทรนิค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
37เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
งานบุคคล ได้แก่ งานแรงงานสัมพันธ์ งานสรรหาบุคคล งานเงินเดือน งานธุรการทั่วไป และงานฝึกอบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
38เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ดูแลและควบคุมระบบความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
39ช่างยนต์
ดูแลตรวจสอบ พร้อมรายงาน แบตเตอรี่-ไดนาโม ของเครื่องรถโฟร์คลิฟท์ รถแบคโคร และรถยนต์ของบริษัทฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
40เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานจัดซื้อต่างๆ ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมทั้งจัดทำรายงานการควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบการรับสินค้าตามคุณภาพที่กำหนดไว้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด