ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 48 หน้า จำนวน 479 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
72หัวหน้าช่าง
ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมรถ, วิเคราะห์ปัญหา ควบคุมงานซ่อมให้เสร็จตามเวลานัดหมายลูกค้า ,ประสานงานกัที่ปรึกษาด้านบริการ ,แจ้งปัญหางานค้างงานซ่อมให้หัวหน้างานทราบ ,ทดสอบรถซ่อม และสรุปทำรายงานประจำสัปดาห์ ,ประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด
73ช่าง
ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมรถ, วิเคราะห์ปัญหา ควบคุมงานซ่อมให้เสร็จตามเวลานัดหมายลูกค้า ,ประสานงานกับที่ปรึกษาด้านบริการ ,แจ้งปัญหางานค้างงานซ่อมให้หัวหน้างานทราบ ,ทดสอบรถซ่อม และสรุปทำรายงานประจำสัปดาห์ ,ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด
75การตลาดออนไลน์
- ดูแลสื่อออนไลน์ของทางบริษัทฯ - คิดแนวทางการขายช่องทางใหม่ๆ - คิดโปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อส่งเสริมยอดขายของบริษัทฯ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด
76ช่าง
ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมรถ, วิเคราะห์ปัญหา ควบคุมงานซ่อมให้เสร็จตามเวลานัดหมายลูกค้า ,ประสานงานกับที่ปรึกษาด้านบริการ ,แจ้งปัญหางานค้างงานซ่อมให้หัวหน้างานทราบ ,ทดสอบรถซ่อม และสรุปทำรายงานประจำสัปดาห์ ,ปร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด
80พนักงานฝ่ายการตลาด ( รับสมัครด่วน หลายอัตรา ) สอบถามโทร 02-010-4449
โทรติดต่อนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว ตามบัญชีรายชื่อที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อให้นายจ้างใช้บริการกับบริษัท เช่น ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน หรือ ยื่นขอหนังสือเดินทางที่หมดอายุให้แรงงานต่างด้าว ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยามซิตี้ ซัพพลาย จำกัด