ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 43 หน้า จำนวน 423 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1true shop @ โลตัสเอ็กเพรส รายได้ 12,500 บาท ขึ้นไป รับสมัครพนักงานขายสินค้าทรูและสินค้าสมาร์ทโฮมประจำ (outsource)
true shop @ โลตัสเอ็กเพรส รายได้ 12,500 บาท ขึ้นไป รับสมัครพนักงานขายสินค้าทรูและสินค้าสมาร์ทโฮมประจำ (outsource) **สังกัดบริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จํากัด** รายได้ 12,500 บาท ขึ้นไป ฐานเงินเดือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
2นักวิชาการวิชาชีพการพยาบาล
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำรค้นคว้า รวบรวมข้อมูล กำรศึกษาวิเคราะห์ กำรวางแผน กำรประเมินผลงาน และการบริหารจัดการ 2.ประสานงานและทำหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานของ สภำกำรพยำบำลเกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : สภาการพยาบาล
3เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. ตรวจสอบ ควบคุมการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆทางไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เช่น ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบลิฟท์โดยสาร เครื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : สภาการพยาบาล
4เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสื่อสาร)
-ดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ง Hardware, Software และ Network ของหน่วยงาน -ดูแล Server และ Backup ข้อมูล บนระบบปฏิบัติการ Windows , Linux -ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและแก้ปัญหาเบื้องต้น จากการใช้โปรแกรมเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : สภาการพยาบาล
7 "Sale Coordinator(ประสานงานขาย)" เงินเดือน 17-20K ทำที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ [ติดต่อ] 0922726259 K.ใบตาล
- รับข้อมูลเอกสารใบความต้องการของลูกค้า จากเจ้าหน้าที่ ขาย - การตลาด - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รับข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่รับเข้ามาในบริษัท - ติดตามใบเสนอราคา - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องภ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
9เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน
สำรวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เช่น ที่ดินเปล่า ห้องชุด ตึกแถว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตรวจสอบสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดราคาประเมิน จัดทำรายงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด
10เจ้าหน้าที่ธุรการ/การตลาด
1.บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 2.ประสานงานกับทางธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ทำสรุปรายงาน 4.ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง แวลูเอชั่น จำกัด