ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 31 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานจัดซื้อ
1.จัดหาsupplier พร้อมจัดทำบัญชีsupplier 2.ตรวจเช็คราคาวัตถุดิบและจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการใช้งานเป็นประจำ 3.จัดหาจัดจ้างกับผู้รับเหมาภายนอก 4.เปิดเอกสารสั่งซื้อ 5.เจรจาต่อรองราคา 6.จัดทำรายง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทธนโชคปาล์ม จำกัด
2พนักงานบุคคล
1.สรรหาบุคลากรตามที่บริษัทกำหนด 2.ทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 3.ทบทวนระเบียบของบริษัทและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ 4.จัดตารางอบรมทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ประจำปี 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทธนโชคปาล์ม จำกัด
3พนักงานบัญชีและการเงิน
บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยแยกประเภท ค่าใช้จ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขาย และต้นทุนการผลิต ทำบัญชีลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า บันทึกทรัพย์สินและตรวจเช็คทรัพย์สินประจำเดือน คำนวณค่าเสื่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทธนโชคปาล์ม จำกัด
4พนักงานประสานงาน มินิแบร์
รับคำสั่งงานที่ได้รับ และ ทำการประสานงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งมอบผลงานให้กับหัวหน้างาน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
5พนักงานประสานงาน มินิแบร์
รับคำสั่งงานที่ได้รับ และ ทำการประสานงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งมอบผลงานให้กับหัวหน้างาน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
6พนักงานประสานงาน มินิแบร์
รับคำสั่งงานที่ได้รับ และ ทำการประสานงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งมอบผลงานให้กับหัวหน้างาน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
7พนักงานประสานงาน มินิแบร์
รับคำสั่งงานที่ได้รับ และ ทำการประสานงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งมอบผลงานให้กับหัวหน้างาน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
8พนักงานประสานงาน มินิแบร์
รับคำสั่งงานที่ได้รับ และ ทำการประสานงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งมอบผลงานให้กับหัวหน้างาน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
9คนงานลงแปลงพืช ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Line 0839885398 Ploy
• การดูแลขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก รวมไปถึงการใส่ปุ๋ย และการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ศัตรูพืช เป็นต้น • การจัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยว • การเตรียมแปลงให้แปลงมีระดับที่เท่ากัน ไม่มีดินก้อนใหญ่ รวมถึงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
10คนงานลงแปลงพืช ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Line 0839885398 Ploy
• การดูแลขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก รวมไปถึงการใส่ปุ๋ย และการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ศัตรูพืช เป็นต้น • การจัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยว • การเตรียมแปลงให้แปลงมีระดับที่เท่ากัน ไม่มีดินก้อนใหญ่ รวมถึงการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด