ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4 หน้า จำนวน 37 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชุมพร**ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2พนักงานขาย(ขับรถมอเตอร์ไซด์จดออเดอร์) ประจำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ขับรถมอเตอร์ไซด์เสนอขายสินค้า และจดออเดอร์ใน อ.หลังสวน จ.ุชุมพร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออร์เนท เอสดีโอ จำกัด
3พนักงานขาย+ช่าง(ชุมพร)
- แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา -ซ่อมและประกอบเครื่องให้ลูกค้า -ตรวจเช็สภาพสินค้าให้กับลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
4พนักงานขาย+ช่าง(ชุมพร)
- แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา -ซ่อมและประกอบเครื่องให้ลูกค้า -ตรวจเช็สภาพสินค้าให้กับลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
5พนักงานขาย+ช่าง(ชุมพร)
- แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา -ซ่อมและประกอบเครื่องให้ลูกค้า -ตรวจเช็สภาพสินค้าให้กับลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
6เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(กลุ่มจัดซื้อในโรงงานอุตสาหกรรม) ประจำโรงงาน จ.ชุมพร
รับผิดชอบติดตามรับสินค้า, วัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ตามใบสั่งซื้อ บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมถึงงานซ่อมเครื่องจักร อะไหล่รถยนต์ที่นำไปซ่อมภายนอกบริษัทฯ ดูแลงานตรวจรับงานโครงการ และงานซ่อมภายในบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
7เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (แรงงานต่างด้าวMOU)
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานต่างด้าว(MOU), ประสานงานตัวแทน Agency ครอบคลุมงานการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแรงงานMOU เช่น 1. จัดทำ Visa, Work Permit 2. งานต่อเอกสารใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว W...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
8เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ประจำโรงงาน จังหวัดชุมพร 1 อัตรา)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ เช่น การสอบถาม, การสัมภาษณ์ , การสังเกตการณ์ ,การตรวจรับ ,การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการวิเคราะห์ข้อมูล - ช่วยเสนอวิธีการแก้ไขในส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
9เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าและพัสดุเชี่ยวชาญ/อาวุโส (ปฏิบัติงานโรงงานชุมพร) - Warehouse and Spare Parts
หน้าที่และรายละเอียดงาน: ดูแลงานคลัง 3 ส่วน ประกอบด้วย 1. คลังน้ำมัน / KN ควบคุมดูแลการรับเข้า การจัดเก็บ การเบิกจ่ายของวัตถุดิบ เพื่อส่งจำหน่ายและป้อนเข้ากระบวนการผลิต ควบคุม Stock น้ำมันใน Storag...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
10เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน งานทำที่บ้านเท่านั้น มีเทรนงาน ติดต่อ 095-497-4659 Line : 89jobs
1.โทรติดตามยอดชำระค่าบริการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่หัวหน้าทีมกำหนดไว้ 2.เข้าประชุมออนไลน์กับหัวหน้าทีมทุกวันเพื่ออัพเดทงานและปัญหาที่เกิดขึ้น 3.มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร เพื่อโน้ม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด