ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 54 หน้า จำนวน 535 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานขับรถ
- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ - ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา - ดูแลตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความสะอาดทั้งภายใน และภายนอกอย่างสม่ำเสมอ - รายงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
2พนักงานฝ่ายผลิต
บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการแพ็คผัก และผลไม้สด ส่งออกต่างประเทศ ต้องการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โดยมีลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ล้าง คัด ตัดแต่ง บรรจุ ผักและผลไม้ ตามที่ได...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
3เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี (Full-time/Part-time)
• บันทึกและออกรายงานสินค้าคงคลัง • ตัดหนี้บัญชีเจ้าหนี้ ตรวจทานเอกสารและจัดเตรียมใบสำคัญจ่าย หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งบันทึกบัญชี • ตัดหนี้บัญชีลูกหนี้ ตรวจทานและจัดเตรียมเอกสารการร...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
5เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุมตรวจสอบเอกสารระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ และ วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพในองค์กร 2. กำหนดทบทวน Spec. ของสินค้า และ วัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารระบบควบคุมคุณภาพ 3. ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : EXCEL FRUITS CO.,LTD.
6ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค
งานซ่อมและติดตั้ง - อุปกรณ์น้ำมัน - อุปกรณ์ไฮโดรลิค - อุปกรณ์หล่อลื่น - ปั๊มลม ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงกลั่นปิโตรเลียม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)
7IT SUPPORT
1. ดูแลรับผิดชอบ, แก้ไข, ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ให้อยู่สภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน 2. ดูแลแก้ไขปัญหาระบบ Software , Network ต่างๆ ภายในบริษัทฯ 3. ดูแลอัพเดทและพัฒนา Web Site ของบริษั...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)
8ฝ่ายขายประจำภาคตะวันออก
- การนำเสนอสินค้าด้านเครื่องมือช่างและอุตสาหกรรม - การเข้าพบลูกค้า เพื่อแนะนำสินค้าที่ทางบริษัทจำหน่าย - สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีฐานข้อมูลลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ **(สำนักงานใหญ่...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)
9ธุรการฝ่ายบัญชี
- จัดทำ/เตรียมเอกสารภาษีทุกประเภทและรายงานภาษีส่งต่อสำนักงานบัญชี - จัดทำและจัดเก็บเอกสารหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวัน พร้อมสรุปรายงาน - จัดเก็บเอกสารบิลประวัติลูกค้า - จัดเตรียม/...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)
10ธุรการประสานงานขาย
1. นำเสนอขายสินค้า, ตอบคำถามและให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้าทางหน้าร้าน, เพจ Facebook และ Line ได้ 2. ศึกษาข้อมูลสินค้า, จัดทำเอกสารใบเสนอราคา 3. ติดตามงานจากพนักงานขาย, สรุปงานประจำเดือนและตรวจเช็คสรุปค...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซับเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย (2010)