ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานทำความสะอาด (คนพิการ)
1.ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย 2.อัดเศษขยะอุตสาหกรรมจากไลน์ผลิต 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
2ทันตแพทย์
ประเภทธุรกิจ: : คลินิกทันตกรรม ปฏิบัติงาน : สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วันและเวลาเปิดทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา :10.00-20.00น. หน้าที่และรายละเอียดของงาน: -ทันตแพทย์ประจำคลินิก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
3QC ฝ่ายผลิต
ประเภทธุรกิจ: โรงงานตัดแต่ง บรรจุเนื้อสุกร ปฏิบัติงาน : อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ หยุดประจำสัปดาห์ คือวันพระตามปฏิทินไทย เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
4ออกแบบเครื่องจักร (Design) ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงเครื่องจักรกลในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
5ช่างไฟฟ้า ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
1. ระบบไฟฟ้า ช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับ บํารุงรักษา ซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
6ช่างเชื่อม/ช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!! (โทร.098-289-3834)
- เชื่อมอาร์กอน / เชื่อมไฟฟ้า งานสแตนเลสต่างๆ - ผลิต ประกอบ เครื่องจักรตามแบบ - ติดตั้งเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเอสวี ครีเอชั่น จำกัด
8แม่บ้าน (มหาชัย - สมุทรสาคร) ด่วน !!!!!!!!
- ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศ ตามที่บริษัทกำหนด - ดูความระเบียบเรียบร้อยภายในออฟฟิศ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งเจริญอาหารทะเลแปรรูป