ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
91พนักงานบัญชีเจ้าหนี้/จัดซื้อ
1.สั่งซื้อสินค้า และจัดทำใบสั่งซื้อ 2.บันทึกการซื้อสินค้า และจ่ายชำระหนี้ให้ผู้ขาย 3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานภาษีซื้อ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, เจ้าหนี้คงเหลือ 4.ตรวจสอบ Statement ด้านจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
92จนท.ควบคุมการผลิต - ปฏิบัติงาน ณ โรงงานพระราม 2
ปฏิบัติงาน ณ โรงงานในซอยวัดพันท้ายฯ ถ.พระราม 2 1. ดูแลและควบคุมการผลิต 2. เช็คคุณภาพงานผลิต 3. เช็คสต๊อกสินค้า และ วัตถุดิบภายในโรงงาน ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟ เครื่องจักร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซิลเวอร์ ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด / บริษัท ดลวณิช จำกัด
95พนักงานขาย (Sales)
- นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้ลูกค้า - รักษากลุ่มลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ - รับ Order จากลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด
99QC Supervisor
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการผลิต - วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการผลิตรวมถึงหาแนวทางแก้ปัญหาและป้องกัน - วิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆที่เกิดจากข้อร้องเรี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด