ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 11 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
101ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบงานไฟฟ้าของบริษัท ตามใบสั่งซ่อม และตามผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
102เจ้าหน้าที่เทคนิคปรับสี
ปรับสี ตามใบแผนงาน และรับคำสั่งผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
103เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ( รับด่วน หลายอัตรา )
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในไลน์การผลิต และรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
105พนักงานคุมเครื่องทอ ( รับด่วน หลายอัตรา )
ดูแลเครื่องทอ ทำการร้อยเส้นด้าย แก้ปัญหาและแจ้งปัญหาที่พบได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
106เจ้าหน้าที่วิศวกรรมอุตสาหการ
จัดการและแก้ไขปัญหาในไลน์การผลิต ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาและระบบการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
107ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน
1. ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิตให้สามารถเดินผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแล รักษา ตรวจเช็คเครื่องจักรและทำความสะอาดเครื่องมือ / AM,PM 3. พัฒนาการทำงานประจำจุดงานให้สอดคล้องกับการผลิต 4. พัฒนาแผนการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด
108หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(ด่วนมาก !!)
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง ในแผนกให้สำเร็จลุล่วงตามแผน - วางแผนงานซ่อมบำรุง ,PM เครื่องจักร - ติดตามและแก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับที่มอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
109เจ้าหน้าที่สโตร์สำเร็จรูป
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าในสโตร์สำเร็จรูป 2. บันทึกข้อมูลประจำวัน 3. จัดทำสต็อกสินค้าสำเร็จรูป ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานหน่วยงานฝ่ายผลิต และที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
110พนักงานซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - เตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักร - ติดตามงานและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด