ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 15 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
143พนักงานขาย (Sales)
- นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้ลูกค้า - รักษากลุ่มลูกค้าเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ - รับ Order จากลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด
147QC Supervisor
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการผลิต - วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการผลิตรวมถึงหาแนวทางแก้ปัญหาและป้องกัน - วิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆที่เกิดจากข้อร้องเรี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด
149ช่างไฟฟ้า
ตรวจสอบสถานะ Cheek List ทุกวัน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เสนอจัดเตรียมและจัดทำการณีพบวัสดุ อุปกรณ์ มีปัญหา และงานด้านช่างไฟฟ้าภายในโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด
150แม่บ้านสำนักงาน แม่บ้านทำงานที่บ้าน และคนสวน (สอบถามโทร 034-830-221 ถึง 27 )
1. ทำความสะอาดห้องทำงาน 2. ทำความสะอาดห้องน้ำ 3. ทำความสะอาดห้องครัว แก้วน้ำ จาน ชาม ทุกวัน 4. ทำความสะอาดห้องนอน ห้องรับแขก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอเชียเวิลด์เทค อินดัสตรี้ จำกัด