ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
12แม่บ้าน (มหาชัย - สมุทรสาคร) ด่วน !!!!!!!!
- ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศ ตามที่บริษัทกำหนด - ดูความระเบียบเรียบร้อยภายในออฟฟิศ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งเจริญอาหารทะเลแปรรูป
16ช่างเชื่อมเหล็ก
ทำหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุง งานโครงสร้างโลหะเครื่องจักร งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงาน ขึ้นรูปประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม การตกแต่งผิวสำเร็จ รวมถึง เจาะ เซาะร่อง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติ งานที่ โ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
17ช่างประกอบ และ ผู้ช่วยช่าง
รับผิดชอบงานและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในการประกอบชิ้นงาน และผลิตชิ้นงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิต ปฏิบัติ งานที่ โรงงานจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอ กระทุ่มแบน เวลาทำงาน: จันทร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
18ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
ช่วยสนับสนุนการทำงานผู้จัดการโรงงาน - ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร ต่างๆ แก้ไขปัญหาที่เกินขึ้นในระหว่างผลิต รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย
19พนักงานขับรถส่งสินค้า
- ดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของรถ - ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ - ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด - ปฏิบัตงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด