ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11Sales Coordinator
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ตอบอีเมล์ลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายขาย - พิมพ์เอกสารอินวอยซ์ จัดเตริยมเอกสารงานขาย - จัดเก็บเอกสารงานขาย จัดทำรายงานขาย - มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รับพิจารณาพิเศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสทร้า จำกัด
12ช่างไฟฟ้า ( รับสมัครด่วน )
ควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน สามารถทำงานไฟฟ้าได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินสไปร์ สตูดิโอ จำกัด
13ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง ( รับสมัครด่วน )
ควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง สามารถอ่านแบบก่อสร้าง ไทย-อังกฤษ ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางไปทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินสไปร์ สตูดิโอ จำกัด
14ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน
1. ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิตให้สามารถเดินผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดูแล รักษา ตรวจเช็คเครื่องจักรและทำความสะอาดเครื่องมือ / AM,PM 3. พัฒนาการทำงานประจำจุดงานให้สอดคล้องกับการผลิต 4. พัฒนาแผนการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ เอส แอนด์ ดี อุตสาหกรรม จำกัด
15พนักงานประจำTrueshop สาขาทรูซ็อป โลตัส มหาชัย
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) อบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
16โฟร์ แมน ประปา น้ำดี น้ำเสีย ก๊อกสนาม 1คน
ควบคุม ดู แล งาน วาง ท่อ เชื่อม ท่อ ประปา น้ำดี น้ำ เสีย ก๊อก สนาม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(ด่วนมาก !!)
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง ในแผนกให้สำเร็จลุล่วงตามแผน - วางแผนงานซ่อมบำรุง ,PM เครื่องจักร - ติดตามและแก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับที่มอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
18เจ้าหน้าที่สโตร์สำเร็จรูป
1. ควบคุมการรับ-จ่ายสินค้าในสโตร์สำเร็จรูป 2. บันทึกข้อมูลประจำวัน 3. จัดทำสต็อกสินค้าสำเร็จรูป ให้สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานหน่วยงานฝ่ายผลิต และที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
19พนักงานซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - เตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักร - ติดตามงานและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
20เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน , ข้อกำหนด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด