ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
15แม่บ้าน (มหาชัย - สมุทรสาคร) ด่วน !!!!!!!!
- ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศ ตามที่บริษัทกำหนด - ดูความระเบียบเรียบร้อยภายในออฟฟิศ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งเจริญอาหารทะเลแปรรูป
17หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำสลัดและมายองเนสใหม่ๆออกสู่ตลาด ปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เดิม ควบคุมต้นทุนการผลิต ควบคุมการผลิต Test Run ปฏิบัติงานตามระบบ FSSC22000 งานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับ R&D...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุขเกษม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
19พนักงานซ่อมบำรุง(ด่วนมาก)สัมภาษณ์ทราบผลทันที
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - เตรียมความพร้อมด้านอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักร - ติดตามงานและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด