ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21จป.วิชาชีพ
1. กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทและตามกฎหมายกำหนด 2. จัดทำรายงานการติดตาม การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
22หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(ด่วนมาก !!)
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง ในแผนกให้สำเร็จลุล่วงตามแผน - วางแผนงานซ่อมบำรุง ,PM เครื่องจักร - ติดตามและแก้ไขปัญหางานซ่อมบำรุง - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับที่มอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด
23พนักงานขาย
1. รับผิดชอบงานขายสินค้าและบริการ - จัดทำใบเสนอราคา 2. หาลูกค้าใหม่ ดูแล และเยี่ยมลูกค้าเก่า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบในการเก็บหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
24พนักงานคลังสินค้า
1. รับสินค้าเข้าสโตร์ 2. จ่ายสินค้าออกจากสโตร์ 3. จัดทำใบเบิกสินค้า 4. ตรวจนับสินค้า 5. บันทึกจ่ายสินค้าเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป 6. จัดทำใบขอซื้อสินค้า 7. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
25พนักงานบัญชี
1. บันทึกการซื้อสินค้า และบันทึกการจ่ายเงินซื้อสินค้าและค่าใช้จ่าย 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานภาษีซื้อ,ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, เจ้าหนี้คงเหลือ 4. ตรวจสอบ Statement ด้านจ่ายเงิน 5. ตรว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
26พนักงานประสานงานขาย
1.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าและผู้บริหาร 2.จัดทำใบสั่งผลิต 3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการเสนอราคาของผู้บริหาร, รายงานการขายสินค้าของพนักงานขาย, รายงานการส่งสินค้า, รายงานความคืบหน้าตาม PROJ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยพาแนล วอลล์ จำกัด
28เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting officer ( รับสมัครด่วน )
1. ตรวจสอบและบันทึกรายการรายได้ รับเงิน ค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงิน 2. เปิด Invoice ขาย, ทำใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้, รายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ 3. จัดทำเอกสารทางบัญชี รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย สต๊อกสินค้า ภาษีหัก ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พอลแมรี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
29เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Purchase
1. มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ/สินค้า จัดหาผู้จำหน่ายรายใหม่ มีความรู้เกี่ยวกับระบบ BOI 2. ตรวจสอบราคา, ทำราคาเปรียบเทียบ, เจรจาต่อรองราคา, เลือกสินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงความ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พอลแมรี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
30พนักงานขาย Sales
1. มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ด้านงานขาย เกี่ยวกับเครื่องเจียร เครื่องกลึง และเครื่องมิลลิ่ง 2. เข้าพบ/ติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทให้ลูกค้าทราบ 3. ดำเนินการตลาด เช่น ออกบูทแสดงสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พอลแมรี่ แมชชีนเนอรี่ จำกัด