ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เย่ห์พาร์ฟาน จำกัด
32ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า/ล่ามจีน
- แปลเอกสารไทย - จีน - เป็นสื่อกลางระหว่างคนจีนกับคนไทย - ติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มซีพีพี จำกัด
33Online Marketing Support (Admin)
1. ประสานงานระหว่างทีมขายและ ลูกค้า 2. แจ้งโปรโมชั่นให้ลูกค้าทราบ [กรองข้อมูลให้กับ team Sale] 3. ดูแลเว็บไซด์สินค้า เพจ Fb, Ig, shopee, lazada, Tiktok Social etc. 4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
34เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
1. จัดเตรียมเอกสารด้านธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
35เจ้าหน้าที่ประสานขาย ออนไลน์
• ดูแลและประสานงานออนไลน์ จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการส่งของเข้าคลังสินค้าของแต่ละร้านค้า ได้แก่ - Lazada - Shopee - JD Central - Konvy - Pandamart - ช่องทางออนไลน์ อื่นๆ 2. ดำเนินการสั่งซื้อและแพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
36เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.ดูแลรับผิดชอบงานธุรการบัญชีทั่วไป รับ และจ่าย 2.ติดต่อประสานงานภายใน-นอกองค์กร 3.ทำงานเอกสารและอื่นๆตามไดรับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด
37ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
① ดูแลจัดการฝ่ายการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ② งานบัญชี-การเงิน ③ งานคืนภาษีส่งออก ④ งานตรวจสอบใบกำกับภาษี ⑤ การตรวจสอบส่วนการเงินของระบบ ERP ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
38พนักงานจัดซื้อ (ภาษาจีน)
① ติดตามการผลิตสินค้าของโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ② ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อถูกต้องและสมบูรณ์ตามออเดอร์ของลูกค้า ③ ตรวจสอบใบแจ้งหนี้โรงาน จัดทำรายการใบขึ้นตู้สินค้าและบัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
39พนักงานประสานงานการขาย (ภาษาจีน)
① วางบิลใบเเจ้งหนี้ให้กับลูกค้า พร้อมส่งข้อมูลการปิดตู้ให้ลูกค้าทางวีแชทและอีเมลล์ ② สามารถตอบคำถามและแก้ปัญหาของลูกค้าได้ด้วยตนเอง ③ ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้า ④ ประมาณการค่าขน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
40พนักงานการเงิน
① ชำระเงินตามระบบการเงิน ② การตัดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ในระบบ ERP ③ สรุปยอดรายวันทั้งการทำธุรกรรมทางธนาคารและเงินสด (การลงบันทึกรายละเอียดการชำระเงิน) ④ งานอื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมายให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด