ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
42พนักงานบัญชี
① ทำบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้ ② หักลบหนี้ในระบบ ERP ③ ตรวจสอบเอกสารอนุมัติการจ่ายเงิน ④ รวบรวมและจัดทำเอกสารบัญชีรายวัน ⑤ งานอื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมายให้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
43หัวหน้าบัญชี (ภาษาจีน)
① รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างระหว่างผู้จัดการทางการเงินของบริษัทในและต่างประเทศ ตลอดจนการสรุปส่งข้อมูลทางการเงินของ บริษัทไปยังผู้จัดการทางการเงินต่างประเทศ อย่างถูกต้องและทันเวลา ② รายงานสรุปและต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
44พนักงานประสานงานต่างประเทศ
- หน้าที่ : จัดทำInvoiceและPacking list, ประสานงานและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าจีน, ตรวจสอบและยืนยันรายละเอียดการชำระเงินของลูกค้า, ตรวจเช็คและอัปเดตค่าขนส่งกับทางชิปปิ้ง - เงินเดือน 25000-30000บาท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
45ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ภาษาจีน)
① บริหารจัดการพนักงานในแผนก ② คำนวณราคาขายแต่ละสัปดาห์และส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า ③ การติดตามคำสั่งซื้อ: รับผิดชอบในการติดตามการวางแผนภายใน การผลิต บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ④ ช่วยเหล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
46เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวต่างชาติ ประสานงานกับวางแผน จัดส่งสินค้า ต่อรองลูกค้าในการส่งสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
47เจ้าหน้าที่วิศวกรรมอุตสาหการ
จัดการและแก้ไขปัญหาในไลน์การผลิต ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ วิเคราะห์ปัญหาและระบบการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
48วิศวกรโยธา
การออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษา อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
49เจ้าหน้าที่เทคนิคปรับสี
ปรับสี ตามใบแผนงาน และรับคำสั่งผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด
50พนักงานคุมเครื่องทอ ( รับด่วน หลายอัตรา )
ดูแลเครื่องทอ ทำการร้อยเส้นด้าย แก้ปัญหาและแจ้งปัญหาที่พบได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟรีเท็กซ์ อีลาสติก จำกัด