ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
51พนักงานฝ่ายผลิต / QC งานพิมพ์
- ตรวจเช็คงานฉลาก - ประสานงานกับฝ่ายผลิต - อื่นๆที่มอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอส เลเบล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
52รับสมัครช่างพิมพ์ / ผู้ช่วยช่างพิมพ์ letter press (รับสมัครด่วน)
- ควบคุมเครื่องพิมพ์ - ปฏิบัติตามงานที่มอบหมาย - หากไม่มีประสบการณ์ สามารถสอนได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีเอส เลเบล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
55โฟร์ แมน ประปา น้ำดี น้ำเสีย ก๊อกสนาม 1คน สมุทรสาคร
ควบคุม ดู แล งาน วาง ท่อ เชื่อม ท่อ ประปา น้ำดี น้ำ เสีย ก๊อก สนาม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
57หัวหน้างานซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมดูแลและตรวจประเมินงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อตอบสนองการทำงานโครงการต่างๆ ของบริษัท 1. กำหนดการงานซ่อมบำรุงเรือและอุปก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
58พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามสถานที่ต่าง ๆ - ดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงรถยนต์ผู้บริหาร - ดูแลทำความสะอาดรักษารถให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และสะอาดเรียบร้อย - ขับรถโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และถูกกฎจ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
59วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
สนันสนุบการทำงานวิศกรโครงการฝ่ายก่อสร้าง/สำรวจและผุ้บังคับบัญชาระดับขั้นที่สูงกว่า และควบคุมการปฎิบัติงานแก่ผู้ใตับังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
60แคชเชียร์ ร้านแมกซ์มาร์ท(Max Mart) จังหวัดสมุทรสาคร
1.รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง 2.จัดเรียงสินค้า 3.ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า 4.ความสะอาดภายในร้าน 5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)