ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 33 หน้า จำนวน 330 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
63เจ้าหน้าที่เทคนิคและควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตและคุณภาพชิ้นงานขั้นสุดท้าย -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนล ไออ้อนเวิร์ค จำกัด
64HR ฝ่ายบุคคล
1.วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 2.จัดหาผู้สมัครงาน คัดสรรและทำการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งต่างๆ 3.ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4.วางแผนการประเมินผลง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด
65Graphic design
1. เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator สามารถทำ Infographic ได้ 2. คิด Concept และออกแบบงาน Artwork 3. อาจจะเพิ่มสกิลอื่น เช่น การทำ InDesign หรือใช้โปรแกรม Premiere Pro, After Effects ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด
66Admin Online
1.รับออร์เดอร์ประสานงานขาย 2.คีย์งานข้อมูล 3.มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 4.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และรับผิดชอบในหน้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด
67creative marketing
1.วิเคราะห์ความต้องการ คิดรูปแบบและเนื้อหาเพื่อผลิตสื่อให้ตรงตามโจทย์ 2.ควบคุมดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ 3.ออกแบบแนวทางการทำคอนเทนต์ ทั้งบทความ วิดีโอ ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม 4.วาง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด
68Sales Representative/พนักงานขาย
สามารถ​ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษา​ฐานลูกค้าเก่า พัฒนา​วางแผนกลยุทธ์​การขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด
69จ.ป วิชาชีพ
มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านความปลอดภัย ดูแลสุขภาพของพนักงานรวมถึงการบังคับใช้ และ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด
70หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง ควบคุมพนักงานจัดส่งทั้งหมด แพลนงานจัดส่งสินค้า รอบกรุงเทพฯและปริมณฑล รอบต่างจังหวัด รวมถึงควบคุมพนักงานคลังสินค้า การจัดสินค้าเพื่อขึ้นของ และส่งของในแต่ละรอบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุข เทรดดิ้ง จำกัด