ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 66 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1true shop @ โลตัสเอ็กเพรส รายได้ 12,500 บาท ขึ้นไป รับสมัครพนักงานขายสินค้าทรูและสินค้าสมาร์ทโฮมประจำ (outsource)
true shop @ โลตัสเอ็กเพรส รายได้ 12,500 บาท ขึ้นไป รับสมัครพนักงานขายสินค้าทรูและสินค้าสมาร์ทโฮมประจำ (outsource) **สังกัดบริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จํากัด** รายได้ 12,500 บาท ขึ้นไป ฐานเงินเดือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
2พนักงานขับรถส่งสินค้า
1.ขับรถขนส่งสินค้าให้ลูกค้า 2.จ่ายสินค้าจากคลังสินค้าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการจ่ายสินค้า 3.ดูแล บำรุงรักษารถขนส่งให้มีสภาพช้งานที่ดี และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 4.ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถทั้ง ก่อน แ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
3พนักงานรายวัน แผนกควบคุมสินค้า (สอบถามเพิ่มเติมโทร 032-387-836-8)
1.รับและตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ/สินค้า และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 2.การจัดเก็บสินค้าและหมวดหมู่ของสถานที่ ตรวจสอบ/นับยอดสต็อควัตถุดิบ/สินค้า ตรวจสอบสถาพวัตถุดิบและสินค้า 3.งานเบิกจ่ายวัตถุดิบ/สิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
4ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลระบบไฟฟ้าภายใน และ รอบโรงงาน ตามแผนบำรุงรักษา และปรับปรุงแก้ไข ตามเอกสารแจ้งซ่อม ทั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรในสายการผลิต และงานไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงงานติดตั้งของโครงการเกี่ยวกับไฟฟ้า ***ปฏิบัติงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
5พนักงานผสม
1. ทำงานในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบวัตถุดิบและส่วนผสม 3. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานผสม เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ 4. ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
6พนักงานรายวัน แผนกขนส่ง (สอบถามเพิ่มเติมโทร 032-387-836-8)
1.จ่ายสินค้าจากคลังสินค้าอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการจ่ายสินค้า 2.งานบรรจุหีบห่อในคลังสินค้า 3.จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่ง 4.ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า จำนวน/ชนิด/ขนาด ให้ตรงตามเอกสาร 5.จัดส่งสินค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
7วิศวกรโครงการ
- รับผิดชอบการทดสอบ/การควบคุมติดตั้งเครืองจักร การก่อสร้าง และโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ - ควบคุมผู้ให้บริการภายนอก ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหาระหว่างดำเนินโครงการ - ดูแลระบบคุณภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
8พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
1.ตักสินค้า วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เข้าไลน์การผลิต 2.ตรวจเช็คสินค้าสำเร็จรูปเพื่อส่งมอบให้แผนกคลังสินค้า 3.ครวจสอบรถโฟล์คลิฟท์ทุกครั้งก่อน-หลัง ใช้งาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
9พนักงานเลี้ยงสุกร (สนใจสมัครโทร 061-560-9666 )
หน้าที่ความรับผิดชอบ : [ เลี้ยงสุกร ] - ให้อาหารสุกร - ทำความสะอาดโรงเรือน - การคัดแยกสุกร - ดูแลและสังเกตุพฤติกรรมการเจริญเติบโตร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม
10ช่างไฟฟ้า/ ช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ควบคุมดูแลเครื่องยนต์ เครื่องปั่นไฟ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสาธารณูปโภค - ซ่อมบำรุงควบคุมการทำงานของเครื่องมือ อุปกรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : ทรงพลฟาร์ม