ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 109 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1วิศวกร
1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา 3. ตรวจสอบปริมาณงาน คุณภาพ และติดตามการทำงานของผู้ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
2พนักงานขายเครดิต เขตนครปฐม ราชบุรี (ลอรีอัล การ์นิเย่)
เสนอขายสินค้า , จัดรายการส่งเสริมการขายและจัดเรียงสินค้า , เก็บบัญชี ,ทำรายงานเอกสารการขายประจำวัน....ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ปฐมนคร เค.เอ็ม.พี. จำกัด
3พนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานห้วยไผ่ ราชบุรี
- ทดสอบ Slump - เก็บตัวอย่างหน้างาน - จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง - นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น - ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า - งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย *มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
4พนักงานขับรถตัก โรงงานดำเนินสะดวก โรงงานปากท่อ
1.ขับเครื่องลากหินทรายภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย 2.ดูแลความสะอาด ซ่อมบำรุงเครื่องลากหินทราย 3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก 4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย *กรณีไม่มีประสบการณ์ มี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
5พนักงานผลิตและบริการ โรงงานดำเนินสะดวก โรงงานปากท่อ
1. ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2. ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน 4. สรุปรายงานการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
6พนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานดำเนินสะดวก โรงงานปากท่อ
- ทดสอบ Slump - เก็บตัวอย่างหน้างาน - จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง - นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น - ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า - งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย *มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
7ผู้ช่วยผู้จัดการภาษาจีน
- ติดตามหัวหน้างานไปตามโรงงาน - ช่วยประสานงานระหว่างโรงงานกับบริษัท - เช็คสต้อคสินค้าและสรุปรายงานประจำวัน - งานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
8สต๊อกเเละล่ามโรงงาน
- เช็คสต้อคสินค้าและสรุปรายงานประจำวัน - งานอื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย -ติดตามหัวหน้างานไปตามโรงงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เซอร์เคิล แอซเซ็ท แมเน็จเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
9เจ้าหน้าที่รับออเดอร์
1.รับออเดอร์ลูกค้า - การรับออเดอร์โดยการรับโทรศัพท์สอบถามออเดอร์จากลูกค้า - การรับออเดอร์ทาง Line Application โดยการส่ง Line หาลูกค้าเพื่อขอออเดอร์ 2.บันทึกยอดออเดอร์ลูกค้าลงในใบรายการส่งสินค้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด
10เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(สรรหา)
1. รับการร้องขอพนักงานใหม่หรือมาทดแทนตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ 2. วางแผนและจัดทำประกาศการสรรหาบุคคลากรในรูปแบบ Infographic ตามช่องทางต่างๆ เช่นเว็บไซต์สมัครงาน หรือ Facebook หรือหน่วยงานจัดหางานของภาครัฐ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไผ่คู่ จำกัด และ บริษัท ราชบุรีแดรี่ฟาร์ม จำกัด