ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 71 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานรายวัน แผนกผสม
1. ทำงานในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบวัตถุดิบและส่วนผสม 3. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานผสม เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ 4. ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
2พนักงานดูแลสวน (รายวัน)
ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ปลูกต้นไม้ และงานเกษตรภายในโรงงาน 2.ดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงงานทั้งหมด เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 3.งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
3พนักงานรายวัน ( แผนกแบ่งบรรจุ ) รับด่วนหลายอัตรา (สอบถามเพิ่มเติมโทร 032-387-836-8)
1.ดูแลความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน และหลังเลิกงาน 2.ปฏิบัติงานในสายงานแบ่งบรรจุ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
4พนักงานรายวัน แผนกควบคุมสินค้า (สอบถามเพิ่มเติมโทร 032-387-836-8)
1.รับและตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ/สินค้า และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 2.การจัดเก็บสินค้าและหมวดหมู่ของสถานที่ ตรวจสอบ/นับยอดสต็อควัตถุดิบ/สินค้า ตรวจสอบสถาพวัตถุดิบและสินค้า 3.งานเบิกจ่ายวัตถุดิบ/สิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
5พนักงานผสม
1. ทำงานในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบวัตถุดิบและส่วนผสม 3. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานผสม เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ 4. ดูแลความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
6นักเคมี
ทำงานด้านวิเคราะห์ทดสอบธาตุอาหารพืชในดิน ในพืช และในผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท และตรวจสอบคุณภาพสารปราบศัตรูพืช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
7true shop @ โลตัสเอ็กเพรส รายได้ 12,500 บาท ขึ้นไป รับสมัครพนักงานขายสินค้าทรูและสินค้าสมาร์ทโฮมประจำ (outsource)
true shop @ โลตัสเอ็กเพรส รายได้ 12,500 บาท ขึ้นไป รับสมัครพนักงานขายสินค้าทรูและสินค้าสมาร์ทโฮมประจำ (outsource) **สังกัดบริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จํากัด** รายได้ 12,500 บาท ขึ้นไป ฐานเงินเดือ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
8หน.ฝ่ายสโตร์
ครอบคุมการทำงาน จนท.ในหน่วยงาน วางแผนการทำงานในการเบิกจ่ายวัถุดิบ ในการผลิต ทำสต๊อก เบิกจ่าย ทำสรุปรายการซื้อ วัถุดิบ ทำตามระบบคุณภาพ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
9ช่างเชื่อมโรบอท
เชื่อมประกอบ งานประกอบตัวถังรถยนต์ สามารถอ่านแบบได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
10ช่างไฟฟ้าประดับรถยนต์
ควบคุมการทำงานด้านงานการผลิตของเครื่องโรบอทและระบบงานไฟฟ้าประดับยนต์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด