ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 26 หน้า จำนวน 252 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานขาย (คอนกรีตผสมเสร็จ) เขตพื้นที่ ท่าม่วง อยุธยา
- นำเสนอขายสินค้าและประสานงานขายให้กับลูกค้า - ดูแลและกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด - หาทางเพิ่มยอดขายและปิดการขาย - รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
2พนักงานผู้ผลิตและบริการ โรงงานสหรัตนนคร อยุธยา
- ทดสอบ Slump - เก็บตัวอย่างหน้างาน - จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง - นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น - ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า - งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย *มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
3พนักงานควบคุมคุณภาพ โรงงานอยุธยา
- ทดสอบ Slump - เก็บตัวอย่างหน้างาน - จัดทำเอกสาร รายงานการเก็บตัวอย่าง - นำส่งวัตถุดิบ ทดสอบความชื้น - ติดตามผลทดสอบให้ลูกค้า - งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย *มีการสอนงาน กรณีไม่มีประสบกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
4ช่างซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ สาขาอยุธยา ด่วนมาก!!! 2 อัตรา
1) ซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ (โม่) , รถตักภายในศูนย์ซ่อมรถบรรทุก ร่วมกับทีมช่างซ่อมในศูนย์ ด้านการซ่อมเครื่องยนต์ , ผ่าเครื่อง, ซ่อมระบบไฟฟ้า, ซ่อมระบบแอร์รถบรรทุก และ งานซ่อมโม่ เป็นต้น 2) งานซ่อมหัวเก๋ง ,...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
5เจ้าหน้าที่ QC
ทำหน้าที่ ดูแล พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง ลดปัญหางาน NG ที่เกิดขึ้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
6หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการผลิต ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
7เจ้าหน้าที่แผนกผลิต
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาและแก้ไขปัญหาในการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
8ช่างอาคาร ประจำฮีโน่ บางไทร
ซ่อมบำรุงงานระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า และระบบงานสุขาภิบาลภายในอาคาร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
9พนักงานเขียนแบบ (Draftman)
1.จัดทำแบบ Shop Drawing Asbuilt Drawing เขียนแบบและออกแบบระบบไฟฟ้า โรงงาน อาคาร เครื่องกล และงานระบบ 2.สามารถจัดทำแบบตามหน้างาน สถานที่ site งานลูกค้าได้ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออนลี่ เอ็ม วิศวกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
10ช่างกลึง ,มิลลิ่ง
1.กลึงชิ้นงานตามแบบ 2.บำรุงรักษาเครื่องกลึง 3.มีหอพักฟรี 4.รง. อยู่ใน ต.บางไทร อ.ไม้ตรา จ.อยุธยา (รอยต่อปทุมธานี) 5. รับด่วน สามารถเริ่มงานได้ทันที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด