ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 51 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1คนขับรถแบคโฮ
ขับรถแบคโฮ และดูแลรักษาซ่อมบำรุง / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคารและภายนอก ถอดแบบ ติดต่อประสานงาน เคลียร์งานหน้าไซท์งาน ควบคุมดูแลจ่ายงานหน้างาน ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5Fore Man ระบบปรับอากาศ
งานติดตั้ง ระบบปรับ อากาศ แอร์ ชิลเรอร์ คูลลิ่งทาวเวอร์ แอร์ ดักส์ แอร์ โรงงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี-วินไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6ช่างซ่อมรถบรรทุก โรงงานอยุธยา
1. วางแผนและตรวจเช็ครถในเขตที่รับผิดชอบ 2. ซ่อมรถให้พร้อมใช้งานตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด 3. วางแผนเบิกเตรียมอะไหล่สำหรับซ่อมให้พร้อมซ่อม 4. ตรวจเช็คเครื่องมือซ่อมให้พร้อมใช้งาน 5. สอนการดูแลรักษา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด
9พนักงานควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต (ประจำที่โรจนะ อยุธยา)
1.ควบคุมเครื่องจักรในไลน์การผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการและขั้นตอนที่กำหนด บันทึกลงในแบบฟอร์ม 3.ดูแลและทำความสะอาดเครื่องจักรทั้งในขณะทำการผลิตและหลังการผลิตในแต่ละวัน 4.ปฎิบัติงานอื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด
10Sales Engineer (โรจนะ อยุธยา)
1. ติดต่อเสนอขายสินค้า 2. เข้าพบลูกค้า วัดหน้างาน และติดตามงาน 3. ประสานงานขายกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด