ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 108 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2ออกแบบแม่พิมพ์โลหะหรือแพทเทิร์นงานหล่อ
ออกแบบแม่พิมพ์งานปั๊มและแพทเทิร์นงานหล่อตามที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบจิ๊กฟิกเจอร์ต่างๆ ปรับปรุงแก้ไขให้แม่พิมพ์และแพทเทิร์นให้ทำงานได้ พัฒนาให้แม่พิมพ์และแพทเทิร์นให้ทำงานได้ดีขึ้น จัดทำเอกสาร ISO ตา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
3พนักงานประจำเครื่องปั๊มแบบทราย ( สนใจโทร 038-570-786 )
ประจำเครื่องปั๊มแบบหมาย ดูแลเครื่องจักรตามรายการประจำวัน ปั๊มแบบทรายตามที่ได้รับมอบหมาย ติดวันที่และตรวจสอบสภาพของแบบงานก่อนขึ้นปั๊มงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
4พนักงานเจีย ( สนใจโทร 038-570-786 )
เจียงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย เจียงาน ให้ถูกต้องตามแบบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
5QC ตรวจสอบงานหล่อ
ตรวจสอบงานระหว่างผลิต, ก่อนเจีย, หลังเจีย คัดแยกงานดีงานเสีย บันทึกการตรวจสอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
6พนักงานหลอมเหล็ก ( สนใจโทร 038-570-786 )
ควบคุมการหลอมเหล็กตามที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อหลอม เทน้ำเหล็กตามแบบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
7QA ประกันคุณภาพงานหล่อ
ตรวจสอบคุณภาพของงานเหล็กหล่อแต่ละงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด ตรวจสอบน้ำเหล็กให้ได้ตามมาตรฐาน ควบคุมการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า ติดต่อและติดตามการเคลมจากลูกค้า ร่วมควบคุมและแก้ไขของเสียกับฝ่ายผลิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
8หัวหน้าซ่อมบำรุง
ซ่อมเครื่องจักรภายในโรงงาน วางแผนการซ่อมบำรุง ติดตามและแจกจ่ายงานให้กับหน่วยงาน ทำเอกสารตามระบบISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
9จป.วิชาชีพ
ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับด้านจป.ส่งราชการ สามารถทำงานด้านอื่นได้ เช่น 5ส., ตรวจดูการเข้าตรวจสอบเรื่องไฟฟ้าหรืออาคาร, เรื่องดับเพลิง อบรมให้คามรู้พนักงานใหม่และเก่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
10เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดฉะเชิงเทรา**ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด