ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 28 หน้า จำนวน 274 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21Customer Service (Import-Export) 17k nightshif ร่วมงานกับธุรกิจโภชนาการอาหารสัตว์และสุขภาพ
ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 15:00 - 00:00 น. เงินเดือน 15,000 - 17,000 สถานที่ทำงาน (ฉะเชิงเทรา) 31/2 หมู่ 11, ถนนสุวินทวงศ์ กม.64, ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ‎24160...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
22PC โทรศัพท์แบรนด์ INFINIX สาขา BANANA โลตัสบางปะกง K.กี้ 0610285328
• นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ INFINIX (อินฟินิกซ์) • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า และจัดเรียงสินค้า • ดูแล และรับผิดชอบสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย • ทำงาน 6 วัน หยุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
23Customer Service (Import-Export) 17k nightshif ร่วมงานกับธุรกิจโภชนาการอาหารสัตว์และสุขภาพ
ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 15:00 - 00:00 น. เงินเดือน 15,000 - 17,000 สถานที่ทำงาน (ฉะเชิงเทรา) 31/2 หมู่ 11, ถนนสุวินทวงศ์ กม.64, ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ‎24160...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
24PC โทรศัพท์แบรนด์ INFINIX สาขา BANANA โลตัสบางปะกง K.กี้ 0610285328
• นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ INFINIX (อินฟินิกซ์) • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า และจัดเรียงสินค้า • ดูแล และรับผิดชอบสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย • ทำงาน 6 วัน หยุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
25Customer Service (Import-Export) 17k nightshif ร่วมงานกับธุรกิจโภชนาการอาหารสัตว์และสุขภาพ
ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 15:00 - 00:00 น. เงินเดือน 15,000 - 17,000 สถานที่ทำงาน (ฉะเชิงเทรา) 31/2 หมู่ 11, ถนนสุวินทวงศ์ กม.64, ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ‎24160...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
26PC โทรศัพท์แบรนด์ INFINIX สาขา BANANA โลตัสบางปะกง K.กี้ 0610285328
• นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ INFINIX (อินฟินิกซ์) • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า และจัดเรียงสินค้า • ดูแล และรับผิดชอบสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย • ทำงาน 6 วัน หยุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
27Customer Service (Import-Export) 17k nightshif ร่วมงานกับธุรกิจโภชนาการอาหารสัตว์และสุขภาพ
ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 15:00 - 00:00 น. เงินเดือน 15,000 - 17,000 สถานที่ทำงาน (ฉะเชิงเทรา) 31/2 หมู่ 11, ถนนสุวินทวงศ์ กม.64, ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ‎24160...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
28PC โทรศัพท์แบรนด์ INFINIX สาขา BANANA โลตัสบางปะกง K.กี้ 0610285328
• นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ INFINIX (อินฟินิกซ์) • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า และจัดเรียงสินค้า • ดูแล และรับผิดชอบสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย • ทำงาน 6 วัน หยุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
29Customer Service (Import-Export) 17k nightshif ร่วมงานกับธุรกิจโภชนาการอาหารสัตว์และสุขภาพ
ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 15:00 - 00:00 น. เงินเดือน 15,000 - 17,000 สถานที่ทำงาน (ฉะเชิงเทรา) 31/2 หมู่ 11, ถนนสุวินทวงศ์ กม.64, ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ‎24160...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
30พนักงานแม่บ้าน(ฉะเชิงเทรา)
ทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซูซุแสงหงส์บางกอก จำกัด