ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 185 หน้า จำนวน 1,849 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1วิศวกรไฟฟ้า
ตรวจสอบหน้างาน ใช้CAD เป็น แก้ไขสถานะการหน้างานได้ดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : SH ENERGY TECNOLOGY CO.,LTD. บริษัท เอส เอช เอ็นเนอร์ยี่ร์ ยี่เทคโนโลยี จำกัด
4ช่างซ่อมบำรุง, ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบโครงสร้างเตาเผาอุตสาหกรรม 2.ติดตั้งเตาเผาอุตสาหกรรม 3.ซ่อมเตาเผาอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์ คลินส์ อินดัสตรีส์ จำกัด
5ช่างไฟฟ้า
1.ต่อตู้คอนโทลน 2.ติดตั้งเตาเผาอุตสาหกรรม 3.ขึ้นรูปฮิตเตอร์ ติดตั้งฮิตเตอร์ 4.ซ่อมเตาเผาอุตสาหกรรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเตอร์ คลินส์ อินดัสตรีส์ จำกัด
6ผู้ช่วยช่าง
ประเภทธุรกิจ :จำหน่ายมือเจาะคอนกรีต ปฏิบัติงาน :ถนนเลียบคลองสอง เขตคลองสามวา กทม. วันและเวลาเปิดทำการ :วัน จันทร์ ถึง วันเสาร์เวลา…08.30……น. ถึง…17.30...น. หน้าที่และรายละเอียดของงาน: รับออเดอร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
7ผู้ช่วยวิศวกร
1. ประสานงานกับลูกค้าและวิศวกรพื้นที่เพื่อยืนยันแผนการเข้าทำงาน 2. หาผู้รับเหมาพื้นที่เพื่อคุย Scop งาน ราคา พร้อมนัดหมาย ควบคุมคุณภาพงาน ควบคุมงานให้จบตามแผน เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง 3. จัดหาเครื่องส่งห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
8Superviser (สาขาชลบุรี)
มีความรู้ ความสามารถด้านงานระบบแอร์ ระบบปรับอากาศ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
9พนักงานขาย/แคชเชียร์ สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี/ศรีราชา
- ดูแลและพัฒนายอดขายของสาขา - ดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัท - บริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท - ดูแลพนักงานประจำสาขา และพนักงานประจำแบรนด์ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการปฏิบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
10พนักงานขาย/แคชเชียร์ สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี
แนะนำเชียร์ขายเครื่องสำอางต่าง ๆ ในห้าง / สาขา ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลและให้บริการลูกค้า / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณและการแต่งหน้า เช็คสต็อกสินค้า จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ แคชเชียร์ งาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด