ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 86 หน้า จำนวน 858 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานประสานกิจการขายและผลิตภัณฑ์ (จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง)
-ทำหน้าที่ประสานกิจการขาย - เรียนรู้สินค้าของบริษัทที่มีและสามารถอธิบายคุุณภาพของสินค้าได้ - มีหน้าที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าเพื่อทราบปัญหาและหาทางแก้ไขพร้อมแนะนำสินค้าที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาในฟาร์มแก่ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยูไนเต็ด เวท ซัพพลาย จำกัด
2พนักงานขายหน่วยรถ จังหวัดชลบุรี (ตำบล หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี) รับด่วนหลายอัตรา
สินค้าอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน 1. ขายสินค้า ดูแลลูกค้าร้านค้าท้องถิ่น ตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด 2. สร้างยอดขายเพื่่อบรรลุเป้าหมายตามเขตพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ 3. ดำเนินกิจกรรมการขายและการขยายตลาด ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีเคเอสเอช สมอลลาน ฟิลด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
3พนักงานขาย YOGIBO สาขเซ็นทรัลศรีราชา ด่วนมาก!!
รายได้รวมๆ >>15,000 up+++ 1.แนะนำ และ ขายสินค้า ในแบรนด์ที่รับผิดชอบ ตามเป้าการขายของจุดขายที่กำหนด 2.ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและทรัพย์สินภายในจุดขายที่รับผิดชอบให้ถูกต้องอยู่เสมอ 3.จัดเรียง ทำความสะอาด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ทีดีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4ช่างเทคนิค @ ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขาเซ็นทรัล ศรีราชา
• ปฏิบัติงาน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง เปลี่ยนล้อ ถ่วงล้อ เช็คตั้งศูนย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดเรียงสินค้าเข้าสต๊อก • ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ หลังเลิกงาน • จัดวางและเก็บเครื...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5รับสมัครด่วน หัวหน้าช่างและช่างเทคนิค ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขาชลบุรี/สาขาบ้านฉาง
• ปฏิบัติงาน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง เปลี่ยนล้อ ถ่วงล้อ เช็คตั้งศูนย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย • จัดเรียงสินค้าเข้าสต๊อก • ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ หลังเลิกงาน • จัดวางและเก็บเคร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6พนักงานผลิต
เตรียมวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
7พนักงานควบคุมเครื่อง
ดูแลควบคุมเครื่องปั้มเม็ดลิตอาหารสัตว์ / ควบคุมเครื่องนึ่งผลิตถั่วเหลืองอบ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
8วิศวกรเครื่องกล
- ดูแล ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร ต่าง ๆ - จัดทำงบประมาณการ - ตรวจสอบความเรียบร้อยงาน - ให้คำปรึกษาทางวิชาการต่าง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักร - จัดทำสัญญาที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
9สัตวแพทย์ (ส่งเสริม)
- ขายอาหารให้กับลูกค้าฟาร์ม ,ประสานงานกับลูกค้า ติดตามผลการเลี้ยง - รับแจ้งยอดสั่งจองอาหารจากลูกค้าและประสานงานกับบริษัทฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
10เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ตรวจความปลอดภัย - จัดประชุม คปอ. - จัดทำเอกสาร จปว.ส่งแรงงานจังหวัด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด