ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 96 หน้า จำนวน 952 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11ช่างพิมพ์กล่องกระดาษ ( รับสมัครด่วน!! )
(1.)วางแผนการผลิตให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด (2.)วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต (3.)จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต (4.)ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต (5.)สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ได้ (...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ตงหง จำกัด
12GM ฝ่ายขาย ประจำ บริษัท เอ็ม จี รุ่งเจริญ จำกัด สาขาบ้านบึงชลบุรี ด่วนมาก
มีความรับผิดชอบในเรื่องของการขายรถยนต์ วางแผนกำหนดแผนให้เป็นไปตามเป้าหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด
13Pre-commissioning Electrical Engineer (ด่วน)
1. วางแผน E&I Pre-commissioning Electrical 2. ควบคุมการ Test & Inspection (Loop, Function) สำหรับ Electrical System และการ Test & Simolate Function (looptest Interface to DCSonHMI) สำหรับงาน Instrume...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
14Pre-Commissioning Supervisor (ด่วน)
1. ประสานงานและดำเนินการงาน E&I Pre-Commissioning 2. รวบรวมข้อมูลสรุปและส่งมอบให้ลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ธนทรัพย์ กรุ๊ป แมเนจเมนท์ จำกัด
16เจ้าหน้าที่แนะนำข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ (สัญญาจ้างรายปี) สาขาชลบุรี
• ดูแลกิจกรรม Health & beauty Check เน้นดูการตรวจและเครื่องมือในส่วนการบริการ Health Check. • ให้บริการ Physical Fitness test (ทดสองสมรรถภาพทางกาย) • ดูแลผู้เข้ารับบริการ ให้ได้รับบริการที่ดีที่สุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
17เจ้าหน้าที่แนะนำข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพ (สัญญาจ้างรายปี) สาขาชลบุรี
• ดูแลกิจกรรม Health & beauty Check เน้นดูการตรวจและเครื่องมือในส่วนการบริการ Health Check. • ให้บริการ Physical Fitness test (ทดสองสมรรถภาพทางกาย) • ดูแลผู้เข้ารับบริการ ให้ได้รับบริการที่ดีที่สุด ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
18Sales Representative (พนักงานขาย)
1. ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 2. จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท 3. จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
19True shop ประจำห้าง โลตัสสาขาบ้านสวน
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) อบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
20True shop ประจำห้าง โลตัสสาขา ชลบุรี
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) ***ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด