ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 96 หน้า จำนวน 952 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
41Quality Control Technician
ควบคุณคุณภาพของกระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : Cuisine Solutions Asia co., Ltd.
42พนักงานขายร้าน iStudio โรบินสัน บ่อวิน (ชลบุรี)
- ดูแลต้อนรับและเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า - เสนอขายและแนะนำการใช้งานสินค้าไอที และสินค้าอื่นๆภายในร้าน - รวมถึงผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย ( บริษัทมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าและกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
43เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน
1.ดำเนินการวางแผนงาน ประสานงานและควบคุมงานของหน่วยผลิต 2.ดำเนินการปฎิบัติจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดทำเอกสารข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการผลิตจากระบบ ERP/SAP เช่น BOM , แผนความต้องการวัตถุดิบได้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก.อีเวริช พลาสติกส์
44ล่ามภาษาจีน
- แปลเอกสารประจำแผนก - ประสานงานระหว่างพนักงานคนไทยกับคนจีนหรือไต้หวัน - งานอื่นๆภายในแผนก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก.อีเวริช พลาสติกส์
45Screen Technician ( รับสมัครด่วน )
-ควบคุมการฉีด ขึ้นรูปงานพลาสติก ให้ตามมาตรฐาน -ทำการติดตั้งแม่พิมพ์ทั้ง Mold run, Mold test -ทำการ set condition ตามมาตรฐานการตั้งค่าของชิ้นงาน -ดูแลรับผิดชอบ ซ่อมแซมเครื่องฉีด -บำรุงรักษาระบบไฟฟ้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก.อีเวริช พลาสติกส์
46QC
1.ควบคุม ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆในขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.วิเคราะห์ ป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆในระบบงาน QC 3.สามารถใช้เครื่องมือวัดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เช่น เวอร์เนีย ไมโครมิเตอร์ ป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บจก.อีเวริช พลาสติกส์
47พนักงานต้อนรับ (ชลบุรี)
1 รับจอง รับโทร checkin checkout ออนไล walkin OTA 2 แจกแจงการทำห้องแม่บ้าน และตรวจเช็คห้องพักก่อนขายลูกค้า 3 แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า( โรงแรม และ ลูกค้า) 4 ทำรายงานที่กำหนด 5 ประสานงานแผนกต่างๆ ใ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พึ่งพานิชกิจ จำกัด (โรงแรมนานาชาติ บางแสน)
48Telesale อาหารเสริม สาขาศรีราชา มีฐานลูกค้าให้ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า รายได้รวม 14,000++ สอบถามได้ที่คุณบุ๋มไลน์ Jobs8910
- ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า จากฐานรายชื่อของบริษัท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละวัน ลงในระบบ - ทำงานในออฟฟิศ บริษัทมีฐานลูกค้าให้ ไม่ต้องหาเอง - สาขาศรีราชาเวลาเข้างาน : 08:30-18:30 - ทำง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
49Telesale อาหารเสริม สาขาศรีราชา มีฐานลูกค้าให้ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า รายได้รวม 14,000++ สอบถามได้ที่คุณบุ๋มไลน์ Jobs8910
- ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า จากฐานรายชื่อของบริษัท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละวัน ลงในระบบ - ทำงานในออฟฟิศ บริษัทมีฐานลูกค้าให้ ไม่ต้องหาเอง - สาขาศรีราชาเวลาเข้างาน : 08:30-18:30 - ทำง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด
50Telesale อาหารเสริม สาขาศรีราชา มีฐานลูกค้าให้ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า รายได้รวม 14,000++ สอบถามได้ที่คุณบุ๋มไลน์ Jobs8910
- ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า จากฐานรายชื่อของบริษัท - จัดทำสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละวัน ลงในระบบ - ทำงานในออฟฟิศ บริษัทมีฐานลูกค้าให้ ไม่ต้องหาเอง - สาขาศรีราชาเวลาเข้างาน : 08:30-18:30 - ทำง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน 89 (ประเทศไทย) จำกัด