ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 70 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำเคาน์เตอร์ Lotus Money Plus สาขา นครศรีธรรมราช (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
1. นำเสนอบัตรเครดิต โลตัส วีซ่า การ์ดและประกันชีวิตและประกัยภัยรถยนต์ 2. บริการลูกค้าที่มาติดต่อ 3. บริหารทีมและยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ประสานงานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. มีวันหยุด 6 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
12เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ประจำเคาน์เตอร์ Lotus Money Plus สาขา นครศรีธรรมราช (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
1. นำเสนอบัตรเครดิต โลตัส วีซ่า การ์ดและประกันชีวิตและประกัยภัยรถยนต์ 2. บริการลูกค้าที่มาติดต่อ 3. บริหารทีมและยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ประสานงานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. มีวันหยุด 6 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14พยาบาล FT ประจำนครศรีธรรมราช
ทำงานคลินิกบัตรทอง ทำงานพยาบาล เย็บแผล จ่ายยา ฉีดยา ทำเอกสาร เยี่ยมบ้าน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บางกอกเวลเนส พลัส จำกัด
15AIS Fibre Event Support จ.นครศรีธรรมราช
วางแผนในการทำตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลงทำการตลาดในพื้นที่ให้บริการ AIS Fibre เป้าหมาย และมีการวางแผนสำรองสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ตามความเหมาะสมของหน้างาน จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
16Sales and Service Officer ประจำ AIS Shop จ.นครศรีธรรมราช
เสนอขายสินค้าและบริการของ AIS ให้แก่ลูกค้า ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน Smart Phone & Applications มีทักษะด้าน Social Media Marketing , สามารถ create content และขายผ่าน Online ได้ ทำงาน 5 วันต่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
17Field Activity Staff (เจ้าหน้าที่การตลาดภาคสนาม) จ.นครศรีธรรมราช
Update ข้อมูล โปรโมชั่น แคมเปญ สินค้า/ บริการใหม่ ให้กับช่องทางการจัดจำหน่าย วางสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น จัด Display วางซิม,โปสเตอร์,ตกแต่งหน้าตู้ขาย, แขวน Banner หน้าร้าน ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์แคมเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
18AIS Fibre Event Support จ.นครศรีธรรมราช
วางแผนในการทำตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลงทำการตลาดในพื้นที่ให้บริการ AIS Fibre เป้าหมาย และมีการวางแผนสำรองสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ตามความเหมาะสมของหน้างาน จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19Sales and Service Officer ประจำ AIS Shop จ.นครศรีธรรมราช
เสนอขายสินค้าและบริการของ AIS ให้แก่ลูกค้า ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน Smart Phone & Applications มีทักษะด้าน Social Media Marketing , สามารถ create content และขายผ่าน Online ได้ ทำงาน 5 วันต่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20Field Activity Staff (เจ้าหน้าที่การตลาดภาคสนาม) จ.นครศรีธรรมราช
Update ข้อมูล โปรโมชั่น แคมเปญ สินค้า/ บริการใหม่ ให้กับช่องทางการจัดจำหน่าย วางสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น จัด Display วางซิม,โปสเตอร์,ตกแต่งหน้าตู้ขาย, แขวน Banner หน้าร้าน ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์แคมเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)