ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 15 หน้า จำนวน 146 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานประจำTrueshop สาขา โลตัสฉลองภูเก็ต
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) อบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
2พนักงานประจำTrueshop สาขา โลตัสฉลองภูเก็ต
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) อบรม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
3พนักงานขายซิม แบบเติมเงิน ประจำจังหวัด ภูเก็ต รับจำนวนไม่จำกัด
รายละเอียดงาน : – นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัททรู ซิมเติมเงิน – ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่รับผิดชอบ – ทำงานเป็นทีม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด
4วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer)
วิศวกรประจำสำนักงานมีหน้าที่จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรม การก่อสร้าง จัดทำรายงาน (Report) ต่างๆ อย่างมืออาชีพ ให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกค้าของบริษัท มีความละเอียดรอบคอบในงานด้านเอกสาร โด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
5วิศวกรงานระบบ (MEP)
ออกแบบงานระบบสำหรับโครงการวิลล่า และอาคารอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด โดยสามารถออกแบบ เขียนแบบได้เป็นอย่างดี ตำแหน่งนี้เน้นว่าต้องเขียนแบบได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
6ครูสอนภาษาอาหรับ
ครูสอนภาษาอาหรับประจำโครงการ สอนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยช่วงแรกเน้นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
7Webmaster
เป็น Webmaster จัดการเว็บไซต์ด้วย Wordpress อย่างมืออาชีพ ทั้งสร้างเว็บไซต์ใหม่, Update เว็บไซต์เดิม, แก้ปัญหา Error ของเว็บไซต์ สามารถออกแบบจัดทำกราฟฟิกเบื้องต้นในการทำเว็บไซต์ได้ สามารถเขียนโปรแ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
8ครูสอนคณิตศาสตร์
ครูสอนคณิตศาสตร์ประจำโครงการ สอนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยช่วงแรกเน้นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
9ครูสอนภาษาอังกฤษ
ครูสอนภาษาอังกฤษประจำโครงการ สอนเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยช่วงแรกเน้นเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด