ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 38 หน้า จำนวน 377 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1นักออกแบบภายใน
ประเภทธุรกิจ: โรงงานรับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ วันและเวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. หน้าที่และรายละเอียดของงาน: ออกแบบภายใน, การออกแบบเฟอร์นิเจอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
2Recruitment Manager ผู้จัดการแผนกสรรหา
1. ดูแลและสรรหาว่าจ้างพนักงาน ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เพื่อรองรับงาน ในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในระดับจัดการ และปฎิบัติการ 2.จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี 3.วางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู้สมัครทั้งภายในภายนอกเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
3เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
• ร่างและตรวจสัญญาเช่า สัญญาว่าจ้าง สัญญาซื้อขาย บันทึกข้อตกลงต่างๆ พร้อมทั้งติดตามการลงนามและเอกสารที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วน • ร่างหนังสือหรือจดหมายต่างๆ • Updateสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่างๆให้เหมาะสมแล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
4ช่างเครื่องเย็น
1. ควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น,เครื่องทำน้ำแข็ง,ห้อง Chill 2. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขเครื่องทำความเย็น 3. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องทำความเย็น 4. ถอด-ประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
5หัวหน้าช่างทั่วไป/ช่างแอร์
1. ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ล้างเครื่องปรับอากาศ และงานไฟฟ้า 2. ดูแล รับผิดชอบอุปกรณ์ หรือเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
6ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้าน Bellinee's Limelight
1. ถ้ามีประสบการณ์ทำเบเกอรี่(ขึ้นรูปขนม อบขนม)จะพิจารณาเป็นพิเศษ** 2. รับออเดอร์เครื่องดื่มจากลูกค้า 3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน 4. ต้อนรับลูกค้าด้วยด้วยรอยยิ้ม และเป็นมิตร 5. ดูแลความเรียบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
7ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด / พนักงานประจำร้าน / พนักงานจัดเรียงสินค้า
1.จัดร้านให้ได้ตามมาตราฐานที่ทางบริษัทกำหนด 2.เติมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปการหลักเกณต์ที่กำหนดของทางบริษัท 3.รับชำระค่าบริการสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 4.รับผิดชอบเรื่องสต๊อกสินค้าของร้านให้เพีย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
8ช่างแอร์
1. ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ล้างเครื่องปรับอากาศ และงานไฟฟ้า 2. ดูแล รับผิดชอบอุปกรณ์ หรือเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบ 4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
9เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง
ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับการอนุมัติ ดูแลควบคุมและตรวจรับงานซ่อมบำรุง ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานและ/หรือ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติ เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด
10Training Manager ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
1.งานวางแผนการฝึกอบรม 2.พัฒนาออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติการหน้าสาขาเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดำเนินการฝึกสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท งานหนึ่ง จำกัด