ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13 หน้า จำนวน 130 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1วิศวกรเครื่องกล
ออกแบบและวางแผนงานด้านการจัดการพลังงาน, ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
2วิศวกรพลังงาน
งานออกแบบและจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า และพลังงานรูปแบบอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
3วิศวกรไฟฟ้า
งานออกแบบและจัดการด้านพลังงานไฟฟ้า และพลังงานรูปแบบอื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท รูห์ร แมเนจเมนท์ จำกัด
4เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ภาคสนาม CR ประจำพื้นที่ติดตามจังหวัดภูเก็ต
ติดตามทวงถามหนี้ ในกลุ่มบัญชี ลูกค้าค้างชำระ 3 – 4 งวด สำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายบริษัทกำหนด โดยทำงานภายใต้กฎระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ ลงพื้นที่ติดตามลู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
5PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ TOSHIBA ประจำสาขา Big C – ภูเก็ต ติดต่อ 065-726-9597 คุณแบม
............................................................................................ #ลักษณะการทำงาน เเนะนำสินค้า ขายสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแบรนด์ TOSHIBA ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
6PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ TOSHIBA ประจำสาขา Big C – ภูเก็ต ติดต่อ 065-726-9597 คุณแบม
............................................................................................ #ลักษณะการทำงาน เเนะนำสินค้า ขายสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแบรนด์ TOSHIBA ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
7PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ TOSHIBA ประจำสาขา Big C – ภูเก็ต ติดต่อ 065-726-9597 คุณแบม
............................................................................................ #ลักษณะการทำงาน เเนะนำสินค้า ขายสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแบรนด์ TOSHIBA ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
8PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ TOSHIBA ประจำสาขา Big C – ภูเก็ต ติดต่อ 065-726-9597 คุณแบม
............................................................................................ #ลักษณะการทำงาน เเนะนำสินค้า ขายสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแบรนด์ TOSHIBA ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
9PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า แบรนด์ TOSHIBA ประจำสาขา Big C – ภูเก็ต ติดต่อ 065-726-9597 คุณแบม
............................................................................................ #ลักษณะการทำงาน เเนะนำสินค้า ขายสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ของแบรนด์ TOSHIBA ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามบริษัทกำห...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด