ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 65 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1รับด่วน!!! PCขายเครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขาจังหวัดกำแพงเพชร-สุโขทัย โทรด่วน 092-257-3486
สาขาที่ลง ร้าน T.S 1 ขาย AV วิ่ง 4 ร้าน 1. ร้านก้องเกียรติวิทยุ กำแพงเพชร 2.ร้านรุ่งนภา กำแพงเพชร 3.ร้านทีวีคลินิก กำแพงเพชร 4.ร้านเอดิสันอิเลคทรอนิค สุโขทัย - เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2ด่วนมากๆ‼️ เปิดรับสมัคร PC เครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขากำแพงเพชร-สุโขทัย 0613981606 k.เติ้ล โทร/ไลน์
-เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธีการใช้งาน -ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย -เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน -ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) // วันทำงาน 6 วัน หยด 1 วัน (หยุดไม่ตรงเสาร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3รับด่วน!!! PCขายเครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขาจังหวัดกำแพงเพชร-สุโขทัย โทรด่วน 092-257-3486
สาขาที่ลง ร้าน T.S 1 ขาย AV วิ่ง 4 ร้าน 1. ร้านก้องเกียรติวิทยุ กำแพงเพชร 2.ร้านรุ่งนภา กำแพงเพชร 3.ร้านทีวีคลินิก กำแพงเพชร 4.ร้านเอดิสันอิเลคทรอนิค สุโขทัย - เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4ด่วนมากๆ‼️ เปิดรับสมัคร PC เครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขากำแพงเพชร-สุโขทัย 0613981606 k.เติ้ล โทร/ไลน์
-เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธีการใช้งาน -ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย -เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน -ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) // วันทำงาน 6 วัน หยด 1 วัน (หยุดไม่ตรงเสาร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5รับด่วน!!! PCขายเครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขาจังหวัดกำแพงเพชร-สุโขทัย โทรด่วน 092-257-3486
สาขาที่ลง ร้าน T.S 1 ขาย AV วิ่ง 4 ร้าน 1. ร้านก้องเกียรติวิทยุ กำแพงเพชร 2.ร้านรุ่งนภา กำแพงเพชร 3.ร้านทีวีคลินิก กำแพงเพชร 4.ร้านเอดิสันอิเลคทรอนิค สุโขทัย - เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6ด่วนมากๆ‼️ เปิดรับสมัคร PC เครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขากำแพงเพชร-สุโขทัย 0613981606 k.เติ้ล โทร/ไลน์
-เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธีการใช้งาน -ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย -เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน -ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) // วันทำงาน 6 วัน หยด 1 วัน (หยุดไม่ตรงเสาร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7รับด่วน!!! PCขายเครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขาจังหวัดกำแพงเพชร-สุโขทัย โทรด่วน 092-257-3486
สาขาที่ลง ร้าน T.S 1 ขาย AV วิ่ง 4 ร้าน 1. ร้านก้องเกียรติวิทยุ กำแพงเพชร 2.ร้านรุ่งนภา กำแพงเพชร 3.ร้านทีวีคลินิก กำแพงเพชร 4.ร้านเอดิสันอิเลคทรอนิค สุโขทัย - เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
8ด่วนมากๆ‼️ เปิดรับสมัคร PC เครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขากำแพงเพชร-สุโขทัย 0613981606 k.เติ้ล โทร/ไลน์
-เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธีการใช้งาน -ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย -เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน -ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) // วันทำงาน 6 วัน หยด 1 วัน (หยุดไม่ตรงเสาร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
9รับด่วน!!! PCขายเครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขาจังหวัดกำแพงเพชร-สุโขทัย โทรด่วน 092-257-3486
สาขาที่ลง ร้าน T.S 1 ขาย AV วิ่ง 4 ร้าน 1. ร้านก้องเกียรติวิทยุ กำแพงเพชร 2.ร้านรุ่งนภา กำแพงเพชร 3.ร้านทีวีคลินิก กำแพงเพชร 4.ร้านเอดิสันอิเลคทรอนิค สุโขทัย - เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10ด่วนมากๆ‼️ เปิดรับสมัคร PC เครื่องใช้ไฟฟ้า SAMSUNG สาขากำแพงเพชร-สุโขทัย 0613981606 k.เติ้ล โทร/ไลน์
-เสนอขายสินค้าและแนะนำวิธีการใช้งาน -ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย -เช็คอุปกรณ์ส่งเสริมการขายให้ครบถ้วน -ทำรายงานสรุปยอดขาย ( คีย์ยอดขายลงระบบ ) // วันทำงาน 6 วัน หยด 1 วัน (หยุดไม่ตรงเสาร์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)