ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 52 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
24พนักงานฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงานที่จังหวัดลำพูน)
คัดแยกผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้มาตราฐาน /มัดและบรรจุผลิตภัณฑ์ / นำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตราฐานไปโม่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
27พนักงานทั่วไป(โกดัง) ปฏิบัติงานจังหวัดลำพูน
จัดเก็บ จัดเตรียมสินค้า และวัตถุดิบให้เป็นระเบียบ สินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
28พนักงานจัดซื้อ ปฏิบัติงาน จังหวัดลำพูน
จัดหา/จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/อะไหล่/เครื่องมือ และจัดจ้างให้ตรงกับความต้องการของผู้เบิก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
29พนักงานบัญชี,accounting,การเงิน(ปฏิบัติงานที่จ.ลำพูน)
ลงบัญชี สต๊อก บัญชีลูกหนี้ และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
30 พนักงาน Sales & Service ประจำ True Shop By Comseven บิ๊กซี ลำพูน
รายละเอียดงาน รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการติดตามหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความรับผิดชอบหลัก การหาลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)