ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 17 หน้า จำนวน 161 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ลักษณะงาน ลงพื้นที่ทำงานเป็นทีมทีมละ 3-4 คน ก่อนเริ่มงาน สอบและเรียนหลักสูตร ตามที่บริษัทกำหนดก่อนลงปฏิบัติงาน เป็นทีม งานด้านธุรการประสานงาน มีหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด และบริการลูกค้า คีย์ข้อมูลเข...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
2เลขาธุรการ สาขาปากช่อง
-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บข้อมูล/ส่งงาน -ประสานงานผ่ายที่เกี่ยวข้อง -ฯลฯ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
3ฝ่ายบุคคล
1.สรรหาบุคคลากร 2.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.พิมพ์เอกสารต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
4การตลาด (Marketing)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ Product ของบริษัท - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เจ้าของกิจการ - วางแผนการเข้าพบลูกค้า/นัดหมายล่วงหน้า - จัดเตรียมเอกสาร ประเมินศักยภาพลูกค้า - สร้างยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย - ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานพ ลีดเดอร์
5Marketing Excutive (ประจำปากช่อง)
จัดทำโครงสร้างราคาห้องพัก สำหรับการจงแต่ละรูปแบบ ตรวจสอบราคาห้องพักสำหรับการจแต่ละรูปแบบ ประสานกับ OTA ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้าง Patnership ในการทำโปรโมชั่น และกิจรรมการตลาด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6Marketing Excutive (ประจำปากช่อง)
จัดทำโครงสร้างราคาห้องพัก สำหรับการจงแต่ละรูปแบบ ตรวจสอบราคาห้องพักสำหรับการจแต่ละรูปแบบ ประสานกับ OTA ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้าง Patnership ในการทำโปรโมชั่น และกิจรรมการตลาด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7เจ้าหน้าที่ขายจังหวัดนครราชสีมา ***ด่วน***
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
8Sale Manger
1. วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบยอดขายของฝ่ายขายทั้งหมด 2. วิเคราะห์ตลาดและคู่แช่งขัน 3. บริหารทีมขายให้เป็นไปตามนโยบายและให้บรรลุเป้าหมาย 4. ดูแลรับผิดชอบทีมขายทั้งหมด 5. งานอื่น ๆ ตาม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)
9พนักงานขาย
1. วางแผนการเข้าพบลูกค้า และรายงานผลการเข้าพบ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 2. นำเสนอขายสินค้า 3. รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)
10เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
1. ดูแลลานจอดรถ 2. จดบันทึกทะเบียนรถที่เข้ามาจอดและเก็บค่าที่จอดรถ 3. ออกบิลค่าจอดรถ 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บุญไทยแมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (BMC TOOLMART)