ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 39 หน้า จำนวน 381 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31PRTR รับสมัครงานตำแหน่ง Customer Service (Import-Export) #ยินดีรับจบใหม่
1.รับออเดอร์จากทีม Sales และ Create Order ในโปรแกรม SAP 2.จัดทำใบออเดอร์ คำสั่งซื้อ 3.จัดหารถ Logistic ทำบุ๊คกิ้งสำหรับจัดส่งให้กับลูกค้า ทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อรองรับการสั่งซื้อตามความต้องการของลูก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
32ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ นำข้อมูลการประมวลผลของงบกำไรขาดทุนมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และจัดทำงบการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลและวางแผนงานด้านระบบบัญชีให้เป็นไปอย่างถูกต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
33Sale Executive
- ดูแลเขตพื้นที่ภาคอิสาน,ภาคกลาง และภาคอื่นๆ - สร้างยอดขาย ขยายฐานลูกค้า ปิดการขาย ดูแลความพึงพอใจลูกค้าเก่า สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ออกบูธ - หาลูกค้าใหม่ๆ ให้นำรถบรรทุกเข้ามาต่อตัวถัง รถพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
38เจ้าหน้าที่บัญชี
-ออกใบกำกับภาษี -คีย์ใบขายสินค้า -คีย์ใบกำกับภาษีซื้อ -ยืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย -วางบิล -ลงข้อมูลบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัทต้องบุญ
39เจ้าหน้าที่แผนกปฏิบัติการขนส่ง
1.ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง 2.ประสานงานการควบคุมสินค้าระหว่างการขนส่ง 3.จัดทำรายงานบันทึกการขนส่งประจำวัน 4.ระสานงานการควบคุมสินค้าระหว่างการขนส่ง...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัทต้องบุญ
40เจ้าหน้าที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ติดตั้งโปรแกรม ระบบ Network 2.ดูระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 3.ดูระบบ CCTV...ดูรายละเอียด
องค์กร : กลุ่มบริษัทต้องบุญ