ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 39 หน้า จำนวน 381 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
81ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการฝ่ายตรวจสอบ
1.วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจำปี 2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กร ให้เป็นเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.จัดทำและตรวจสอบรายงานสรุปผลการตรวจสอบ พร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
82หัวหน้างานบัญชีและการเงิน (บริษัทในเครือ)
1.ดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน บริษัทในเครือที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนา อบรมพนักงานในฝ่าย ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่รับผิดชอบ 3.ควบคุมและตรวจสอบค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
83เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (สตาร์เวลล์การ์เด้นโฮม รีสอร์ท)
1.ใช้งานสื่อออนไลน์ได้ 2.ติดตามกลุ่มลูกค้าเพื่อสานสัมพันธ์ในการเข้ามาใช้บริการ 3.รับจอง/ดูแลกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาติดต่องานจัดเลี้ยงต่างๆ 4.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดในแต่ละเดือน 5.ต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
84เทเลเซลล์ - นครราชสีมา(พนักงานขายทางโทรศัพท์)
- โทรขายสินค้าทางโทรศัพท์ จากฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท - โพสขายสินค้าทางเฟสบุ๊ค ทางไลน์ อินสตาแกรม - ติดตามการส่งสินค้าให้กับลูกค้า - สรุปยอดขายประจำวัน ประจำเดือน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
85ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประเมินผล
1. วางแผนการตรวจติดตาม การทำงานกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ทุกบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร 2. ประเมินผลงาน การตรวจติดตาม วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย แนวทางการแก้ไขเสนอผู้บริหาร 3. ตรวจสอบโครงสร้างองค์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
86หัวหน้าร้านอาหารปลาร้าคาเฟ่
1.การควบคุมต้นทุน ยอดขายและกำไรของร้านอาหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.วางแผนสั่งวัตถุดิบเข้าร้านให้เหมาะสมกับยอดขาย 3.คอยดูแลมาตรฐานการทำงานของพนักงาน จัดตำแหน่งงานและตารางเวลาให้เหมาะสม 4.ดูแลความเรีย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
87ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคล
1.วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร 2.ร่วมวางแผนและพัฒนาองค์กรและระบบการทำงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังคน วิเคราะห์งานและประเมินค่างาน 4...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
88เลขาติดตามผู้บริหาร
- จัดทำตารางติดตามงาน - ติดตามงานจากผู้เกี่ยวข้อง - ตรวจเช็คงาน ก่อนนำเสนอประธานฯ - จัดทำเอกสารโครงการที่ได้รับมอบหมาย - จดบันทึกการประชุม สรุปรายงานประชุม - ติดตามประธานฯไปปฏิบัติภาระกิจ ต่างจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
89เจ้าหน้าที่ขายและแอดมินเพจ
- ออกแบบและวางแผนเนื้อหาภายในเพจ - คิดคอนเทนท์ แคปชั่น - สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ตอบคำถามลูกค้ ให้ข้อมูลรายละเอียดโปรโมชั่น - รับข้อร้องเรียนและติดตามการแก้ไขให้ลูกค้าพอใจ - นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
90เจ้าหน้าที่ขายเเละการตลาด (สตาร์เวลล์ การ์เด้นโฮม)
- นำเสนอขายทางโทรศัพท์ และ สื่อออนไลน์ทุกช่องทาง - คัดเลือกรูปภาพ คิดข้อความโพสต์ประชาสัมพันธ์ลงสื่อออนไลน์ ทุกช่องทาง - เป็นแอดมินเพจ ตอบคำถาม ทำแชทบอทได้ - จัดทำใบเสนอราคา ออกฟังก์ชั่นงานให้กับลู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด