ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7 หน้า จำนวน 69 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
31รับจำนวนมาก!!! PC Huawei @ร้อยเอ็ด-สุรินทร์ -สกลนคร (10,100+คอม) สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง PC Huawei แนะนำ เชียร์ขายมือถือให้ลูกค้า รายได้และสวัสดิการ >เงินเดือน 10,100/เดือน >ค่าคอม 5,000-7,000 บาท >ค่าโทรศัพท์ 500 บาท >เบี้ยขยัน >ประกันอุบัติดหตุ/ประกันชีวิต >วันลาพักร้อน/...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
32รับจำนวนมาก!!! PC Huawei @ร้อยเอ็ด-สุรินทร์ -สกลนคร (10,100+คอม) สมัครงานโทร&ไลน์ 083-988-4933 พี่รัก
ตำแหน่ง PC Huawei แนะนำ เชียร์ขายมือถือให้ลูกค้า รายได้และสวัสดิการ >เงินเดือน 10,100/เดือน >ค่าคอม 5,000-7,000 บาท >ค่าโทรศัพท์ 500 บาท >เบี้ยขยัน >ประกันอุบัติดหตุ/ประกันชีวิต >วันลาพักร้อน/...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
33พนักงานธุรการ, บัญชี
1.งานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล ออกบิลสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ฯ 2.โทรติดตาม ทำนัดลูกค้า ประสานงานลูกค้า รับโทรศัพท์ ส่งแฟ็กซ์ มีเจ้าหน้าที่สอนงานให้ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด
34พนักงานขาย (Xiao-Mi) ประจำร้าน True Shop สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น
รายละเอียดงาน การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้บริการหลังการขายและให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ความรับผิดชอบหลัก 1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และผู้บังค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
35พนักงานขาย (Xiao-Mi) ประจำร้าน True Shop สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น
รายละเอียดงาน การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าให้บริการหลังการขายและให้การสนับสนุนการซื้อแก่ลูกค้า ความรับผิดชอบหลัก 1.ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และผู้บังค...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
36ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี/การเงิน/คลังสินค้า 2.ตรวจสอบเอกสารควบคุมการเบิกจ่าย 3.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกรายรับ-รายจ่าย 4.ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงินเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น 5. เสน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
37ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1. ควบคุมการทำงานในแผนกการตลาดให้ได้คุณภาพ งานการตลาดหลักและสื่อโฆษณา 2. วางแผนการตลาดและเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ส่งเสริมงานขายและการตลาดให้บริษัทได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
38หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาการขาย
- เป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด ให้แผนกต่างๆ - วางแผนพัฒนางานในสายการขายและตลาด กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายฯ - แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติดตามผล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
39หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาการตลาด
- เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด ให้แผนกต่างๆ ในฝ่ายการตลาด - วางแผนพัฒนางานในสายการตลาด กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดำเนินงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายการตลาด - แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ควบคุมการทำงาน ติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
40หัวหน้าแผนกธุรการการตลาด
- งานด้านธุรการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ - หาสินค้าใหม่ และเทรนใหม่ๆ มาให้บริษัท จำหน่าย - ติดต่อประสานงาน ทั้งภายใน และนอกองค์กร - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด