ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 หน้า จำนวน 76 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุดรธานี**ด่วนมาก**
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนป...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2คนซักผ้าโรงแรม
เคยดูแลเรื่องการซักผ้าที่มีชื่อเสียง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วริษฐา2017 จำกัด
4พนักงานต้อนรับ
พนักงานต้อนรับ รับเช็คอิน/เอ้าท์ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วริษฐา2017 จำกัด
5เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด(สมัครพร้อมสัมภาษณ์)
ลักษณะงาน 1. วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์การตลาดขององค์กร และแนวทางการประชาสัมพันธ์ 2. วางแผนงบประมาณการตลาด และดูแลสื่อโฆษณา , สื่อออนไลน์ 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. ติดต่อกับหน่...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
9ผู้จัดการโรงเรียน
1. มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ การบริหารงานทั่วไปและรับผิด ชอบในการจัดวางระบบบัญชีและจัดทำบัญชี โดยจัดทำสมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดรอง และรายงานทางการเงิน ( งบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
10ครูวิทยาศาสตร์(สมัครพร้อมสัมภาษณ์)
บทบาทของครูผู้สอน 1. เตรียมการสอน บันทึกการสอน สอนซ่อมเสริม การใช้สื่อ การตรวจสอบจุดประสงค์ การเรียนรู้ ของนักเรียนการวัดผลประเมินผล 2. สอนตามแผนการสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : โรงเรียนสันติธรรมวิทยา