ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 9 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1M.C. Workshop/PR Brand
มีทักษะ ความสามารถด้านการแต่งหน้า และความเข้าใจผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ในการจัดอบรม การดูแลสภาพผิว และแต่งหน้าให้กับพนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
2ผู้จัดการประจำสาขา
กำหนดเป้าหมายและพัฒนานโนบาย การบริหารจัดการดูแลยอดขายทางการตลาดเและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร เพื่อรองรับการบริการฐานลูกค้าในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
3ผู้ช่วยผู้จัดการ/Assistant Manerger
ช่วยบริหารยอดขายและดูแลส่งเสริมกาารตลาดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทดูแลอยู่ในรูปแบบการ Work Shop รวมถึงให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง จัดอบรม การดูแลสภาพผิว และแต่งหน้าให้กับพนักงานในหน่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
4เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด/Sale & Marketing
ทำหน้าที่ส่งเสริมการขายในพื้นที่ และบริการฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ ในรูปแบบการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ การจัดอบรม การดูแลสภาพผิว และการแต่งหน้าให้กับพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
5เจ้าหน้าที่ประสานงาน Work Shop
เข้าพบหน่วยงานเพื่อติดต่อประสานงาน สำรวจความต้องการการจัด work shop ด้านความงามและการพัฒนาปรับบุคลิกภาพ รวมถึงให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ จัดอบรม การดูแลสภาพผิว และ แต่งหน้าให้กับพนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
6ด่วนเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า - อ.เมือง กาฬสินธุ์ ***เงินเดือน 15,000 บาท*** ติดต่อ K.ก็อต Tel.0944801688
เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า (แอปพลิเคชันสีเขียว) สัญญาจ้าง 3 เดือน จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ.เมือง) พิจารณารับเด็กจบใหม่ (มีทักษะด้านการขาย) เงินเดือน 15,000 บาท [12,000 + (3,000 ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
7ด่วนเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า - อ.เมือง กาฬสินธุ์ ***เงินเดือน 15,000 บาท*** ติดต่อ K.ก็อต Tel.0944801688
เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า (แอปพลิเคชันสีเขียว) สัญญาจ้าง 3 เดือน จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ.เมือง) พิจารณารับเด็กจบใหม่ (มีทักษะด้านการขาย) เงินเดือน 15,000 บาท [12,000 + (3,000 ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
8ด่วนเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า - อ.เมือง กาฬสินธุ์ ***เงินเดือน 15,000 บาท*** ติดต่อ K.ก็อต Tel.0944801688
เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า (แอปพลิเคชันสีเขียว) สัญญาจ้าง 3 เดือน จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ.เมือง) พิจารณารับเด็กจบใหม่ (มีทักษะด้านการขาย) เงินเดือน 15,000 บาท [12,000 + (3,000 ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
9ด่วนเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า - อ.เมือง กาฬสินธุ์ ***เงินเดือน 15,000 บาท*** ติดต่อ K.ก็อต Tel.0944801688
เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า (แอปพลิเคชันสีเขียว) สัญญาจ้าง 3 เดือน จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ.เมือง) พิจารณารับเด็กจบใหม่ (มีทักษะด้านการขาย) เงินเดือน 15,000 บาท [12,000 + (3,000 ค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด