ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 56 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดกาฬสินธุ์ หลายอัตรา**ด่วนมาก**
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
2เจ้าหน้าที่ประสานงาน Work Shop
เข้าพบหน่วยงานเพื่อติดต่อประสานงาน สำรวจความต้องการการจัด work shop ด้านความงามและการพัฒนาปรับบุคลิกภาพ รวมถึงให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ จัดอบรม การดูแลสภาพผิว และ แต่งหน้าให้กับพนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
3เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด/Sale & Marketing
ทำหน้าที่ส่งเสริมการขายในพื้นที่ และบริการฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ ในรูปแบบการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ การจัดอบรม การดูแลสภาพผิว และการแต่งหน้าให้กับพนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
4ผู้ช่วยผู้จัดการ/Assistant Manerger
ช่วยบริหารยอดขายและดูแลส่งเสริมกาารตลาดของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทดูแลอยู่ในรูปแบบการ Work Shop รวมถึงให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง จัดอบรม การดูแลสภาพผิว และแต่งหน้าให้กับพนักงานในหน่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
5M.C. Workshop/PR Brand
มีทักษะ ความสามารถด้านการแต่งหน้า และความเข้าใจผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ในการจัดอบรม การดูแลสภาพผิว และแต่งหน้าให้กับพนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด
6ผู้จัดการประจำสาขา
กำหนดเป้าหมายและพัฒนานโนบาย การบริหารจัดการดูแลยอดขายทางการตลาดเและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร เพื่อรองรับการบริการฐานลูกค้าในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะ เพอร์เฟ็ค ไอดอล จำกัด