ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 4 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานขับรถแบคโฮ
- ขับรถแบคโฮตักดิน/เคลียร์ริ่งพื้นที่หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำความสะอาดและดูแลรักษาซ่อมบำรุงให้รถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - แจ้งซ่อม หากรถเสีย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอมเมอรัลด์ เบตง คอนกรีต จำกัด
2พนักงานขับรถโม่คอนกรีต
- ขับรถขนส่งคอนกรีตจากโรงงานไปยังหน้างานก่อสร้างของลูกค้า - บำรุงรักษา/ทำความสะอาดรถบรรทุกและโม่ให้อยู่ในสภาพ เรียบร้อยพร้อมใช้งาน - แจ้งซ่อม กรณีรถมีปัญหา ** หากไม่เคยขับรถโม่ แต่เคยขับรถบรรท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอมเมอรัลด์ เบตง คอนกรีต จำกัด
3พนักงานควบคุมและผลิตคอนกรีต
1.ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตคอนกรีต 2.ดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผสมคอนกรีตให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอมเมอรัลด์ เบตง คอนกรีต จำกัด