ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 23 หน้า จำนวน 229 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Site Engineer (วิศวกรสนาม)
ควบคุมงานก่อสร้างโครงการของบริษัทฯให้ถูกต้องทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมถึงการควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน ภายใต้การดูแลของวิศวกรโครงการ (Project Engineer)...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามคอนสตรูโอ จำกัด
2โฟร์แมนงานก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงาน-มีประสบการณ์)
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารให้ตรงตามแบบที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานระหว่างคนงาน, ผู้รับเหมา กับ วิศวกรโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามคอนสตรูโอ จำกัด
4พนักงานขับรถส่งของ
- ขับรถส่งของตามที่บริษัทกำหนด - ทำงานที่โรงงานแถวพระราม 2 ซอยเทียนทะเล 19 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
6พนักงานส่งเอกสาร
รับ-ส่งเอกสารของทางบริษัท ซื้อวัสดุอุปกรณ์-น้ำมัน หรืออื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ทำงานที่เขตบางขุนเทียนซอยเทียนทะเล 19 ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด