ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 40 หน้า จำนวน 395 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาซีคอนบางแค)
-จัดเตรียมห้องตรวจ ทำฟัน -เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ -ตรวจวัสดุ ทางทันตกรรม -ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษา -รับ-ส่ง เครื่องมือ -ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูอลสุขภาพช่องปากและฟัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
2พนักงานต้อนรับ(ประจำสาขาซีคอนบางแค)
-แนะนำโปรโมชั่นทำฟันต่างๆให้กับลูกค้า - ประสานงานลูกค้า - ดูแลและต้อนรับลูกค้า -คีย์เอกสารชาร์จคนไข้ เดินชาร์ทคนไข้ให้คุณหมอ -รับผิดชอบเอกสารต่างๆของงานธุรการคลินิก -แนะนำโปรโมชั่นทำฟันต่างๆให้กั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
3ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาซีคอนบางแค)
-จัดเตรียมห้องตรวจ ทำฟัน -เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ -ตรวจวัสดุ ทางทันตกรรม -ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษา -รับ-ส่ง เครื่องมือ -ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูอลสุขภาพช่องปากและฟัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดนทัล เมท จำกัด
4พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำบางแค)
1. รับ-ส่งเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยู อินโฟ จำกัด
5เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และต้นทุน
งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ 1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 2.บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ, ลดหนี้ 3.รับวา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พระนคร มอเตอร์ อินดัสตรี จำกัด
6Sales (Smart Learning application)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.เสนอขายคอร์สเรียน ( Smart learning application ) คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแก่ลูกค้าทั่วไป / ลูกค้าองค์กร / โรงเรียน 2.นัดเข้าพบลูกค้า เพื่อเสนอขาย ( Smart learning application )...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด
7Sale Manager
1. วางแผน ควบคุม ดูแล เรื่องการทำการตลาด โปรโมชั่น และประชาสัมพันธ์ 2. ประสานงาน ติดต่อลูกค้า องค์กร และสถานศึกษา 3. ควบคุม,ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน 4. ควบคุม, ดูแลการปฎิบัติงานข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด
8พนักงานขาย
รับลูกค้า ให้ข้อมูลเบื้องต้น ทำใบเสนอราคา, ติดตามการขาย,ปิดการสั่งซื้อ,เข้าพบลูกค้าเป็นครั้งคราว และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย -------------------------- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแปรงและสินค้าด้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอชอาร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด
9IT Support สาขาธนบุรี
สถานที่ทำงาน โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี (ภาษีเจริญ) 1 ตำแหน่ง งานประจำ ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ 7.00 - 16.00 - งาน IT Support - งาน system/network admin - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - หากมีประสบก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
10ธุรการทั่วไป
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - ดูแลคลังสินค้า - จัดสินค้าและแพ็ค - งานทั่วไปที่สามารถทำได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โปรเฟสชั่นนอล แทททู จำกัด