ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 14 จากทั้งหมด 32 หน้า จำนวน 319 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
131เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขาUmay+ : The Mall บางแค
- รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale , แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย - ให้บริการลูกค้า ณ บูธหรือสาขาที่ประจำ เช่น ตรวจรับเอกสาร ขั้นตอนการเพิ่มวงเง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
132Head Administrator Online
1.งานด้านการดูแลผู้เรียน - Observe การเรียนการสอนและประเมินการทำงานของครูต่างชาติ - ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนและสอบถาม Feedback ความพึงพอใจจากลูกค้าและผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ - ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด
133Sales Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.วางแผนและจัดระบบการทำงานของทีมขาย เพื่อให้ทีมขายทราบเป้าหมายการขาย รูปแบบการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจน 2.แนะนำแนวทางการทำงาน การเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อีพีพลัส เลิร์นนิ่ง จำกัด
134ธุรการเปิดบิล/ธุรการขาย
เปิดบิลขาย ทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย ทำเอกสาร หาข้อมูลรองรับฝ่ายขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เบสท์ ซับลิเมชั่น จำกัด